Která stavba se líbí vám?

KRAJ – V soutěži Stavba roku v Pardubickém kraji rozhoduje o cenách odborná porota. Svůj hlas ale může vyjádřit i veřejnost.

Po celý srpen je možné hlasovat na webové stránce: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/hlasovani-cena-verejnosti/. Ceny budou vyhlášeny 21. září 2021.

„Hlavními kritérii poroty jsou architektonická kvalita stavby, ale také její začlenění do okolního prostředí. Nezanedbatelná je pro nás kvalita stavebních prací a samozřejmě chceme vědět i to, jak je spokojený stavebník s funkčností stavby po jejím dokončení," říká předseda poroty, náměstek hejtmana Roman Línek. „Veřejnost může na rozdíl od poroty posuzovat stavby pocitově a podle vlastních priorit," dodává.

Do soutěže je letos přihlášeno 18 staveb, které byly dokončeny v Pardubickém kraji v posledních dvou letech.

Jsou to:

1.       Dům u cesty pod Kunětickou horou, Ráby
2.       Rodinný dům u lesa, Pardubice
3.       Hasičská zbrojnice, Hradiště na Písku
4.       Kulturní a společenské centrum, Staré Hradiště
5.       Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov
6.       Dostavba a navýšení kapacity mateřské školy, Nasavrky
7.       Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice, zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
8.       Dům hudby, Pardubice
9.       Lávka pro pěší a cyklisty, Rosice
10.   Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice
11.   Administrativní budova Vápenka, Pardubice
12.   Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
13.   Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová
14.   Mateřská škola Doubek, Svítkov
15.   Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
16.   Modernizace silnice II/315 , Křižovatka s III/36016
17.   Pardubice – Černá za Bory, malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
18.   Příhrádek, Pardubice

Zdroj a foto: Pardubický kraj