Krajští hasiči dostanou z Evropské unie 10 milionů korun na nový zásahový automobil i výcvik

KRAJ – Pardubický kraj je díky pečlivé a včasné přípravě projektů velice úspěšný při získávání dotací z evropských i státních fondů. Další dobrá zpráva dorazila v průběhu ledna. Krajští hasiči dostanou z programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021–2027 dotaci na pořízení nového vybavení i výcviku s polskými kolegy.

O finanční podporu pro tento záměr usiloval Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje delší dobu. „ Z tohoto počinu mám velkou radost, protože se podařilo sehnat v přepočtu 10 milionů korun na dobrou věc. Krajští hasiči tyto peníze použijí na pořízení zásahového automobilu pro hašení lesních požárů. V projektu se ale počítá i se společnými cvičeními a výměnnými stážemi s polskými partnery z pohraničí. Protože podstatou programu Interreg je meziregionální spolupráce, v tomto případě Česka a Polska," vysvětlil krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr, který je zároveň členem Monitorovacího výboru mezinárodního programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021–2027.

HZS Pardubického kraje novým projektem navazuje na již ukončenou a úspěšnou spolupráci s polskými kolegy.  „S protějšky z Wroclavi jsme již v minulém období řešili projekt "Bezpečné pohraničí" a projekt "Uprchlíci", který řešil krizové řízení a spolupráci bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na Česko–Polské hranici. Náš nový záměr reaguje na změny klimatu. S těmi souvisí změna četnosti a zvýšení extrémnosti jevů jako sucho, přívalové deště, větrné smrště a nárazový vítr. Společná hranice svým charakterem představuje území, které je účinky klimatických jevů výrazně ovlivněno a těší nás, že díky příspěvku z Evropské unie budeme lépe připraveni i vybaveni na pomoc obyvatelům České i Polské republiky," řekl ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.

Cílem podpořeného společného projektu je zvýšení schopnosti hasičských sborů na obou stranách hranice koordinovaně, rychle a efektivně řešit mimořádné události v příhraničí spojené se změnou klimatu. V rámci projektu bude pořízená speciální technika a technické prostředky nezbytné k efektivnímu odstraňování následků mimořádných událostí. V oblasti zefektivnění vzájemné komunikace bude vytvořena analýza a realizováno datové propojení informačních systému a vytvořeny společné mapové podklady.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a ilustrační foto: Pardubický kraj