Krajským vítězem za regeneraci památek v roce 2023 je Chrudim

KRAJ – V krajském kole Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky zvítězila v Pardubickém kraji Chrudim. Kromě toho, že postupuje do celostátního kola, získá i odměnu od Pardubického kraje.

Cena je udělována od roku 1994 každým rokem jedné obci, městu nebo městské části, na jejímž území je prohlášena městská památková rezervace či městská památková zóna. Celostátnímu kolu soutěže, jejíž výherce se stává nositelem titulu Historické město roku, předchází kola krajská.

„Za loňský rok bylo v našem kraji vybráno město Chrudim. Odborníci mimo jiné ocenili hlavně obnovu pěti kulturních památek z památkové zóny ve městě. Jednalo se o obnovu staré radnice na Resselově náměstí, měšťanského domu čp. 129 v Koželužské ulici, takzvaného Špalíčku, odvlhčení kostela sv. Kateřiny a  restaurování soch sv. Václava a sv. Vojtěcha v Široké ulici. Oceněna byla i snaha o prohlašování dalších kulturních památek jako je například zastávka na Podhůře z roku 1961 nebo Městský park v Chrudimi, který je teprve druhou samostatně prohlášenou památkou zahradního umění v Pardubickém kraji. Chrudim za to získá od Pardubického kraje odměnu 100 tisíc korun," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Symbolický šek od Pardubického kraje si chrudimští převezmou na krajské kulturní konferenci po prázdninách.

Fotografie:

· Radnice stará – Resselovo nám. č. p. 1, Chrudim, (oprava fasád, statika III. etapa),
· Obytný dům – ul. Koželužská č.p. 129 (Špalíček), Chrudim (oprava fasády)
· Kostel sv. Kateřiny – Husova ul., Chrudim, (odvlhčení kostela)
· Socha sv. Václava – Široká ulice, (restaurování sochy)
· Socha sv. Vojtěcha – Široká ulice, (restaurování sochy)

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj

  
  
x