Krajský sklad humanitární pomoci se otevře již ve středu…

Česká Třebová – Pardubický kraj v rámci usnadnění koordinace humanitární pomoci pro Ukrajinu vytváří v České Třebové centrální sklad, ze kterého bude materiál vypravován přímo do humanitárního centra v Užhorodu.

Sklad pro svoz ze sběrných míst v regionu bude otevřen pro začátek vždy ve středu od 12 do 21 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin. První dva kamiony by měly ve spolupráci se společností Isolit-Bravo vyrazit ještě tento týden, další pak dle dohody a naplněnosti skladu. O fungování skladu byli již včera večer informování starostové měst a obcí.

„V rámci usnadnění koordinace jsme rozhodli o vytvoření velkokapacitního Krajského skladu humanitární pomoci, který bude umístěn v bývalém areálu společnosti Böhm-Plast technik v České Třebové. Tento sklad bude sloužit pro svoz materiálu, který se podaří shromáždit prostřednictvím obcí či neziskových organizací. Není tak určen pro doručování jednotlivého humanitárního materiálu od občanů. Ti by měli využít svá místní centra na obcích či u neziskových organizací, které nám je pak mohou doručit," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Z důvodu zjednodušení evidence materiálu a jeho dalšího balení pro potřeby převozu na Ukrajinu prosíme, pokud je to možné, o prvotní třídění a evidenci již před převozem do centrálního skladu, alespoň po jednotlivých typech komodit. Jedná se především o volně prodejná léčiva, obvazový a fixační materiál, spací pytle, karimatky, matrace, teplé zimní oblečení a přikrývky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a konzervy," řekl hejtman s tím, že aktuální informace k režimu skladu budou k dispozici na www.pardubickykraj.cz/pomoc-ukrajine. Zde je také seznam sbírek jednotlivých obcí, informace o celostátních finančních sbírkách a další potřebné informace.

KRAJSKÝ VELKOSKLAD HUMANITÁRNÍ POMOCI

Adresa:
Bezděkov 514, Česká Třebová
Příjem materiálu:
Středa 12 – 21 hodin
Neděle 9 – 18 hodin

Zdroj a foto: Pardubický kraj