Krajské asistenční centrum bude v provozu jen v týdnu

Pardubice – Vzhledem ke stále klesajícím denním počtům bude počínaje víkendem 21. a 22. května Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině otevřeno již jen v průběhu pracovního týdne. Od počátku odbavilo centrum přes 14 590 žadatelů o azyl z Ukrajiny. Tuto neděli to bylo již jen 60 za celý den.

„Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které od samého počátku funguje v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, zaregistrovalo již 14 590 žadatelů o azyl z Ukrajiny. Pro více jak 2 700 osob pak zajistilo ubytování. Pomáhá také se vstupem na pracovní trh, zajištěním informací v oblasti školství, ale i dalšími náležitostmi. V poslední době však pokračuje trend snižujícího se vytížení centra. Proto jsme od 1. května nastavili pracovní dobu tak, že v týdnu je centrum otevřeno od 8 do 17 hodin, o víkendech a během svátků pak od 8 do 15 hodin," řekl hejtman Martin Netolický. 

„Počet příchozích je i nadále je velmi nízký, a proto po dohodě s policií, hasiči, ale i dalšími orgány působícími v KACPU přistoupíme k uzavření centra o víkendech, kdy je vytíženost nejnižší. Zároveň v týdnu zkracujeme provozní dobu o jednu hodinu, a to od 8 do 16 hodin. Musíme si uvědomit, že v centru pracují od počátku jeho fungování lidé, kteří tuto činnost vykonávají souběžně se svojí vlastní agendou, a proto jim chceme vytvořit podmínky pro vlastní práci, ale i odpočinek," doplnil hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj