Krajská galerie získala vloni díla za čtyři miliony korun…

Pardubice – Rok 2021 byl z pohledu akviziční činnosti pro Východočeskou galerii v Pardubicích (VČG) mimořádně úspěšný, konstatuje zpráva, kterou Radě Pardubického kraje předkládal náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. Krajská sbírka se rozrostla celkem o 107 výtvarných prací v hodnotě 3,9 milionu korun.

„I v roce 2021 se potvrdilo, jak důležitý je příspěvek Pardubického kraje na nakupování uměleckých děl, který poskytujeme od roku 2017 ve výši jednoho milionu korun. Ten totiž umožňuje spolufinancovat dotace Ministerstva kultury. Dohromady tak krajská galerie mohla vloni zakoupit 64 výtvarných prací v hodnotě přes 3,6 milionu korun. Dále získala 43 děl za téměř čtvrt milionu korun darem," uvedl Roman Línek.

Akviziční činnost VČG se v roce 2021 již tradičně soustředila na doplnění generačních celků ve sbírce a na získání děl výjimečných uměleckých individualit. Výběr děl probíhal s ohledem na přípravu expozic pro nové prostory galerie ve Winternitzových automatických mlýnech.

Galerie díky dotaci mohla například zakoupit v návaznosti na výstavu Ruka v rouně, Bohuslav Reynek v pardubickém kontextu, soubor 12 signovaných grafik Bohuslava Reynka Pastorale, který vydal pardubický tiskař Vlastimil Vokolek v roce 1947.

Další dotace umožnila galerii zakoupit 44 děl mladších 50 let. Jde většinou o první zastoupení daného autora ve sbírce. K nejvýznamnějším akvizicím se řadí malby Václava Bláhy (Utrpení), Jiřího Načeradského (Dvě Kudlanky), Vladimíra Nováka (Proměna), Ivany Lomové (Projížďka), Zdeňka Berana (Bez názvu), Tadeáše Kotrby (Dokud ještě můžu) či Stanislava Diviše (Květy z ráje č. 29).

Pavel Nešleha, Mořské lázně (kresba k objektu Celospolečenské využití ohrad), 1988, akryl na papíře
« z 9 »

V roce 2021 se výrazně rozrostla i nově pojmenovaná podsbírka fotografií a nových médií. Jde zvláště o práce Zorky Ságlové a Jana Ságla (dnes již ikonický příklad raného land artového díla Pocta Fafejtovi)Mileny Dopitové (cyklus Hádej, jestli jsi přítel můj), Aleny Kotzmanové (Lost highway) a soubor fotografií významného fotografa Jiřího Tomana.

Mezi výrazné nově získané práce patří kresby Pavla Nešlehy, které byly konceptem k instalaci prostorového objektu na výstavě Forum´88 v Holešovické tržnici, sérigrafie pardubického rodáka Jana Měřičky a tzv. parketáže Jiřího Laciny ze skupiny umělců spjatých zejména s krajským městem s názvem Starý psi, kterým VČG věnovala výstavu v roce 2020.

„Cílem Východočeské galerie je vytvořit ucelenou uměleckou sbírku, která by osobitým způsobem, s důrazem na vybrané autorské soubory a s přihlédnutím k umělecké tradici Pardubického kraje i širšího regionu východních Čech, reflektovala vývoj českého výtvarného umění. Galerie se bude nadále soustředit na nákup děl již etablovaných umělců i umělců nejmladší generace," komentovala další nákupní politiku ředitelka Východočeské galerie Klára Zářecká.

Zdroj a foto: Pardubický kraj