Kraj řeší situaci v okolí kamenolomů u Budislavi, Mistrovic a Bystřce

Svitavsko – Těžba kamene, který je potřeba například ke stavbě dálnice D35 nebo výrobě asfaltových směsí, s sebou přináší řadu problémů, jako je zvýšená prašnost a znečišťování silnic. Kraj, obce i majitelé kamenolomů se snaží najít řešení. Před několika dny se krajský radní pro dopravu Michal Kortyš vydal na schůzku do Budislavi, u které se nachází jeden z lomů. Setkal se tam se zástupci okolních obcí, majitelem lomu i pracovníky Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Na místě byli také zástupci Obvodního báňského úřadu a pracovníci odboru životního prostředí našeho krajského úřadu. Hovořili jsme o celkové situaci v okolí kamenolomu. Zejména pokud je mokro, usazuje se na silnici nečistota. A i když se obec, majitel lomu i Správa a údržba silnic snaží komunikaci pravidelně čistit, nestačí to a lidé mají pochopitelně připomínky," sdělil Michal Kortyš.

Schůzka přinesla několik návrhů na systémová řešení, která by měla situaci zlepšit. Pomoci by mělo zejména navýšení kapacity zařízení na odsávání prachu, které majitel lomu v Budislavi zrealizuje již v letošním roce. „Jsem rád, že jsme se setkali a společně hledali to nejlepší řešení. My jsme se zavázali k další investici do technologie na snižování emisí prachu. Za cca šest milionů korun pořídíme novou odsávací stanici pro technologickou linku, která by měla prašnost provozu snížit," uvedl František Flídr jednatel společnosti GRANITA Lomy s.r.o., která lom vlastní.

Na údržbě komunikace bude i nadále spolupracovat obec, Správa a údržba silnic Pardubického kraje a právě vlastník lomu. „Jsme si plně vědomi toho, že dovážet materiály na stavbu dálnice z blízkého lomu je nejlepší řešení. Schůzka přinesla mnoho pozitivního. Odsávání by mělo přinést zlepšení situace, stejně jako další zvažovaná řešení," prohlásil starosta Budislavi Luboš Šplíchal.

Jednou z možností je i umístění kamery k výjezdu lomu a u navazující silnice. „Do kamerových záznamů by mohli nahlížet pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje, a pokud by viděli, že je silnice znečištěná, operativně by vyjeli s čistící technikou, která je účinnější než ta, jakou má k dispozici lom a obec," dodal Michal Kortyš. Opraveny budou také drobné závady na silnici.

Starostové okolních obcí by uvítali větší kontrolu toho, zdali auta vyjíždějí z lomu zakrytá plachtou. „Řidiči vozidel, které vezou prašný materiál bez plachty, mohou dostat pokutu. Pokud by všechna auta jezdila zakrytá, byl by problém podstatně menší. Je tam ale třeba kontrola ze strany policie," řekl Šplíchal.
Lom v Budislavi není jediným, kde kraj spolu s obcemi a majitelem hledá co nejlepší způsob, jak se starat o okolní silnice a snížit zátěž pro obyvatele, kteří bydlí nedaleko.

Například u lomu Mistrovice se v letošním roce budou obnovovat asfaltové vrstvy silnice II/311 v délce přibližně 310 metrů. Opravu zajistí Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Vlastník lomu, firma M-Silnice a.s., provede na své náklady opravu navazujících zpevněných ploch a v prostoru skládky osadí betonová svodidla, která vymezí vjezd a výjezd ze skládky z důvodu omezení znečišťování silnice II/311. O využití kamerového systému kamenolomu společnosti M-Silnice a.s., ke kterému vydala souhlas, pro potřeby Správy a údržby silnic Pardubického kraje se v současné době hledají technická řešení.

Opravovat se bude také úsek silnice III/311 15 u obce Bystřec v délce zhruba 220 metrů, na který je dopravně napojen kamenolom společnosti EUROVIA CS a.s. O rozsahu oprav navazujících ploch vlastníka lomu EUROVIA CS, a.s. se v současné době jedná.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj