Kraj připravuje další rozvoj Svitavské nemocnice

Svitavsko – Krajští radní v pondělní schválili investiční záměr na další fáze modernizace lůžkového fondu Svitavské nemocnice v návaznosti na schválený generel rozvoje nemocnice. První práce, které jsou součástí generelu a týkají se sloučení jednotky intenzivní péče, budou zahájeny již v červenci letošního roku. Celkové předpokládané náklady schváleného investičního záměru, a to včetně projektové dokumentace a souvisejících služeb činí necelých 628 milionů korun včetně daně.

„Generel rozvoje Svitavské nemocnice byl zpracován na konci roku 2019. Jedná se o etapovitou modernizaci části objektů lůžkových oddělení, jejímž cílem je vytvoření moderních pavilonů pro poskytování léčebné péče. Řešení bude zohledňovat požadavky nízkých provozních nákladů i bezbariérovosti. Při rekonstrukci dojde k zásahu do nosných konstrukcí stávajícího objektu – demolice starého a výstavba nového objektu. Cílem je samozřejmě, aby nedošlo k výraznému omezení provozu. Celkové náklady investičního záměru včetně projektové dokumentace a souvisejících služeb činí necelých 628 milionů korun včetně daně," uvedl hejtman Martin Netolický.

První práce dle schváleného generelu započnou již v průběhu července. „Jedná se o sloučení jednotky intenzivní péče, což představuje 1. fázi 0. etapy generelu rozvoje. V rámci tohoto projektu, na který se nám podařilo získat prostředky z programu ReactEU, bude rozšířena kapacita JIP chirurgických provozů o tři lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o tři lůžka," sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková s tím, že práce by měly být dokončeny v únoru příštího roku.

„Po dnešním schválení investičního záměru vyhlásíme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace tak, aby ještě letos začala vznikat dokumentace pro stavební povolení. Vlastní zahájení stavby je reálné až ve druhé polovině roku 2025, protože je to podmíněno výstavbou nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Svitavách. Současná výjezdová základna se nachází v areálu nemocnice a její objekt musí být dle generelu rozvoje nejdříve odstraněn," nastínil časový plán náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Etapy rozvoje Svitavské nemocnice

V rámci schváleného generelu čekají Svitavskou nemocnici tři základní etapy – v rámci nulté fáze, která začne letos v červenci, dojde k výše zmíněné rekonstrukci a sdružení JIP. Navazovat bude v rámci první fáze demolice starších objektů v areálu nemocnice a následná výstavba nového pavilonu, kde se bude nacházet emergency, radiodiagnostika a lůžková oddělení. Ta bude do budoucna propojena s novostavbou, v níž se budou nacházet další části lůžkových oddělení a zároveň nové prostory dětského oddělení. V poslední fázi pak čeká rekonstrukci poslední objekt, své místo v něm najde porodnice, novorozenecké oddělení nebo třeba administrativní zázemí nemocnice. Závěrem má dojít k demolici zbývajících objektů, jako jsou dílny nebo budova ORL a LDN a k navazujícím parkovým úpravám.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj