Kraj představil projekt pro nové sídlo Východočeské galerie v Pardubicích ve Winternitzových mlýnech…

Pardubice – Zatímco se na první pohled ve Winternitzových mlýnech dosud nic neděje, probíhají velmi intenzivní přípravné práce na jejich přestavbu. Pardubický kraj, který od manželů Smetanových odkoupil hlavní budovu této národní kulturní památky, představil poprvé veřejnosti projekt na budoucí sídlo Východočeské galerie (VČG).

„Díky velkorysému a prozíravému rozhodnutí krajských zastupitelů koupit tuto ikonickou stavbu architekta Josefa Gočára a přebudovat ji pro kulturní účely stojíme před velmi zodpovědným úkolem," říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek pro majetek, investice a kulturu. „Na jednu stranu musíme ctít podobu, kterou dal tehdy průmyslové stavbě slavný architekt, a na druhou stranu by zde měla vyrůst moderně vybavená kulturní instituce, která dokáže využít industriální prvky původní budovy. Ve veřejné soutěži vyhlášené Pardubickým krajem na dokumentaci pro provedení stavby zvítězil ateliér TRANSAT architekti Petra Všetečky, který autorsky zpracoval i základní návrh, na kterém se konzultačně podílel i další výrazný architekt Josef Pleskot."

Petr Všetečka ke své práci uvádí: „Návrh jsme tvořili téměř rok. Vstup do galerie bude ze dvou pasáží propojujících nábřeží a nádvoří. Tedy dva nové příčné řezy domem. Vstupní a výstavní prostory budou v bývalé mlýnici s pozoruhodnou dřevěnou a ocelovou nosnou konstrukcí. Tudy je veden svislý podélný řez na celou výšku domu, který vytváří v jednotlivých podlažích různou kvalitu vertikálního propojení. Směrem nahoru se dům odhmotňuje, Gočárova podlaží zvyšují světlou výšku. Stoupání domem nabídne proměňující se zážitek – míra prostorové abstrakce se zvětšuje vždy novými průhledy do vyšších pater. Vrcholí v nejvyšším podlaží proměnlivých výstav, kde je vytvořen 10 metrů vysoký sál s mezipatrem a výstavní stěnou na celou výšku. Zaslepená okna nahradí řezy do střechy. V betonové části mlýna budou depozitáře, zázemí návštěvníků a další prostory."

architekt Petr Všetečka
Kraj představil projekt pro nové sídlo Východočeské galerie v Pardubicích ve Winternitzových mlýnech
« z 4 »

Monumentální Gočárova architektura bude očištěna od některých dostaveb.  „Pro prezentaci sbírek galerie vzniknou v bývalých hlavních výrobních halách výstavní sály se zajímavými průhledy, víceúčelový sál, vyhledávaný tvůrčí ateliér, veřejně přístupná knihovna a další příjemné prostory. Zároveň tu zůstanou některé autentické prvky z původního mlýnu jako transmise, výsypky a podobně. Návštěvníkům se otevře i možnost jedinečného pohledu na město a jeho okolí ze střešní terasy. Je to šance pro galerii, aby se stala vyhledávanou kulturní institucí nejen pro celý kraj, ale upoutala pozornost i v rámci republiky či v zahraničí," shrnuje výhody nových prostor Roman Línek.

Veřejnost se s modelem budoucí galerie i s některými výkresy a vizualizacemi bude moci seznámit na výstavě Východočeské galerie v Pardubicích s názvem Proměna mlýnů, a to v Domě U Jonáše od 8. dubna do 9. června. „Naše galerie se tímto krokem bude moct přiřadit k dalším institucím ve světě, které vznikly v bývalých továrnách a průmyslových areálech, jako třeba jsou třeba Tate Modern v Londýně, Baltic Centre for Contemporary Art v  Gateshead ve Velké Británii, ms² Art Museum v Lodži v Polsku nebo  Museokeskus Vapriikki v Tampere ve Finsku. Po sedmdesáti letech své existence se zároveň dočká  důstojného zázemí," konstatuje ředitelka VČG Hana Řeháková.

Pardubický kraj tak získá atraktivní kulturní instituci povýšenou nezaměnitelnou průmyslovou architekturou. „Pro budoucí využití této budovy Winternitzových mlýnů chceme posílit výstavní tým galerie o  přední české galeristy.  Zajímavému prostoru musí odpovídat i zajímavá náplň," dodává Línek.


Profil architekta Petra Všetečky (*1968)

V roce 1991 absolvoval Fakultu architektury VUT Brno. Od roku 1997 vede ateliér TRANSAT architekti, v němž spolupracuje s Robertem Václavíkem, Karlem Menšíkem, Terezou Novotnou a dalšími. Je autorem a spoluautorem projektů obnovy a restaurování památek – Jurkovičovy vily v Brně, Památníku Tomáše Bati ve Zlíně, Stadionu Sokola v Brně, Minaretu v Lednici, Baťova mrakodrapu ve Zlíně (s Ivanem Bergmannem a Ladislavem Pastrnkem), a Květné zahrady v Kroměříži (s Atelierem DRNH a dalšími). Pro Zlínský kraj vytvořil koncepci umístění krajské knihovny, galerie a muzea do nevyužitých továrních budov (14|15 Baťův institut), pro kterou zorganizoval v roce 2009 veřejnou architektonickou soutěž a navrhl stálé expozice. Za obnovu památek a realizace muzejních a galerijních expozic získal ateliér řadu ocenění. Projektoval také Pernštejnskou expozici pro Zámek Pardubice.

Zdroj a foto: Pardubický kraj