Kraj hledá volné ubytovací kapacity pro možné ubytování uprchlíků z Ukrajiny…

Pardubice – V návaznosti na události dnešního rána svolal hejtman Martin Netolický jednání, jehož výsledkem je zadání vytvoření seznamu možných volných ubytovacích kapacit v majetku Pardubického kraje pro možné ubytování ukrajinských uprchlíků. Hejtman zároveň požádá starosty měst a obcí o spolupráci při identifikaci dalšího nouzového ubytování.

„V souvislosti s aktuálním vývojem je možné očekávat zvýšený pohyb ukrajinského obyvatelstva do západní Evropy, převážně tedy do Polska, na Slovensko, ale také do České republiky. Proto považuji za naši morální povinnost, abychom identifikovali veškerý možný dostupný v tuto chvíli nevyužitý majetek Pardubického kraje pro potřeby možné rozsáhlé uprchlické vlny a nouzové ubytování ukrajinského obyvatelstva," uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň v této souvislosti osloví starosty měst a obcí.

„Ačkoliv jsem si vědom, že nemohu starostům měst a obcí nic nařizovat, požádám je o spolupráci a solidaritu, zda by nám byli schopni zaslat seznam vhodných ubytovacích kapacit na svém území," doplnil hejtman Netolický s tím, že kraj bude v úzkém kontaktu se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.

Zdroj a foto: Pardubický kraj