Kraj a město souhlasí s rozvojem letištního terminálu

Pardubice – V rámci společného jednání Rady Pardubického kraje s Radou města Pardubic bylo jedním z důležitých témat další směřování a rozvoj společnosti East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště. Řeč byla nejen o aktuálně nasmlouvaných pravidelných a charterových linkách, ale také o rozvoji letištního terminálu a celého areálu.

„V souvislosti s plánovaným navýšením počtu letů, a to jak těch pravidelných, tak charterových přichází vedení společnosti EBA se záměrem na dostavbu prvního nadzemního podlaží, které pro tuto chvíli zůstává nevyužité jako další rozvojová plocha. Součástí by mělo být dokončení nového gate s kapacitou 160 cestujících, vybudování vyčkávacích prostorů pro cestující s vlastním sociálním zázemím. Mělo by se jednat o rozšíření služeb pro cestující, včetně restaurace a občerstvení. Kromě samotných cestujících by mělo vzniknout administrativní zázemí pro samotnou společnost EBA, ale také kanceláře pro letecké společnosti, posádky a další personál. Předpokládané náklady v tuto chvíli činí 95 milionů korun bez daně s tím, že část finančních prostředků chce EBA získat prodejem nemovitostí v areálu letiště. Budeme chtít dále hovořit o tom, o jaké nemovitosti by se mělo jednat, protože není dobré v době, kdy řešíme rozvoj letiště prodávat nemovitosti, které bychom mohli do budoucna potřebovat. Proto si společně vydefinujeme objekty, které jsou k prodeji vhodné," uvedl hejtman Martin Netolický.

Ředitel letiště Ivan Čech seznámil obě samosprávy s dalším záměrem, kterým je vybudování technického hangáru. „Jednáme se soukromou společností, která má zájem na pozemcích letiště postavit hangár, v rámci kterého by byly zajištěny opravy a údržba letecké techniky, hangárování a zajištění souvisejících činností včetně služeb pro externí subjekty. Jednalo by se o možnost zajistit kvalitní servisu pro business lety, které by samozřejmě letišti generovaly pravidelné finanční zdroje," řekl náměstek pardubického primátora Jan Hrabal. „Čeká nás ještě celá řada jednání mezi zástupci budoucího investora, města a kraje. Vzhledem k tomu, o jak dlouhou dobu pronájmu pozemků v majetku letiště a výši nákladů investora se jedná, je důležité zvážit všechna pro a proti, které s sebou tato smlouva přinese," doplnil náměstkova slova primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše je nutné v souvislosti s navýšením počtu linek a rozvojem samotného areálu letiště řešit také kapacitu silniční dopravy. „Navýšení toku cestujících samozřejmě bude klást nároky také na dopravní infrastrukturu celé lokality. Hlavní příjezdová trasa je silnicí první třídy v majetku státu, a proto je nutné jednat nikoliv izolovaně, ale také se státem o tom, aby celá lokalita byla adekvátním způsobem dopravně napojena a připravena už v době plánovaných investic," sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj