Kočí na Chrudimsku chce zklidnit dopravu, upravit topení v mateřské školce a zázemí pro sportovce…

Kočí – Obec Kočí nedaleko Chrudimi se v pátek odpoledne stala cílem cesty hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Se starostou Marcelem Havránkem mluvil mimo jiné o možnostech krajské podpory pro obec, která má přibližně 600 obyvatel, ale také o zklidnění dopravy na silnici I/17.

„Na základě našeho prosincového jednání s novým panem starostou jsme se domluvili na některých rozvojových projektech v obci, které se v podzimních měsících potýkala s problémy, které způsobilo dnes již bývalé vedení obce. Tím prvním je změna otopného systému v místní mateřské škole, který dosluhuje a je potřeba jeho výměna," uvedl hejtman Martin Netolický, který se seznámil s projektem úprav místního sportovního areálu, který kromě zázemí pro místní fotbalisty zahrnuje také tenisové kurty či dětské hřiště.

Starosta společně se členy zastupitelstva informoval hejtmana o dalších obecních záměrech včetně úsekového měření rychlosti na silnici I/17 z Chrudimi na Vysoké Mýto. „Naše obec je dlouhodobě zatížena velkým množstvím projíždějících automobilů, a to jak osobních, tak nákladních, které směřují z Chrudimi dále na Vysoké Mýto. Proto bychom rádi vyřešili možnost uklidnění dopravy formou úsekového měření rychlosti," uvedl starosta Marcel Havránek, podle kterého je nutná dohoda s obcí s rozšířenou působností, kterou je Chrudim. „Optimální variantou je, když pořízení radarů zainvestuje město, jehož městská policie má oprávnění rychlost měřit. Tomuto městu jdou následně také výnosy z pokut. Pro obec se jedná o variantu, kdy dostane potřebné opatření bez vstupních nákladů a pro město se jedná o další příjem do městského rozpočtu," řekl hejtman Martin Netolický.

Obec Kočí leží pět kilometrů východním směrem od Chrudimi na silnici 1/17 směrem na Vysoké Mýto. Vznik obce Kočí je datován do období vlády Přemysla Otakara II. a to v roce 1263, kdy byla osazena německým obyvatelstvem, které přišlo s kolonizačním proudem při zakládání Města Chrudim. Počeštění obyvatelstva je spojeno s revolučním husitským hnutím. Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje. Ten byl založen zakládací listinou královny Žofie, druhé manželky Václava IV., v roce 1397. Jednolodní kostel představuje dílo vrcholné gotiky, na něj navazuje dřevěná zvonice, která společně s barokním mostem zastupuje lidovou architekturu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj