Ke stáří s respektem v Domově u fontány

Pardubicko – Pardubický kraj zřizuje pouze jeden domov pro seniory, a to Domov u fontány v Přelouči. Ten v minulých dnech obhájil po čtyřech letech certifikaci kvality a získal maximální počet pěti hvězdiček a 918 bodů z 1000 možných. Dlouhodobě je oceňovaným domovem s péčí o seniory s demencí, zejména pak s Alzheimerovou chorobou. Poskytuje i odlehčovací péči.

„Velmi mě těší, že krajské zařízení prošlo výborně kontrolou externích odborníků.  Ti zkoumají podrobnosti ohledně podmínek ubytování, stravování, trávení volného času, partnerství a péče o seniory. Je to opravdu detailní pohled na celé pobývání seniorů v domově, který se nezaměřuje jen na materiální a zdravotní stránku, ale také na tu lidskou. Na komunikaci, zajištění důstojnosti, ale i různá přání uživatelů, setkání s domácími zvířaty, pobyt venku, oslavy narozenin a podobně. Tam všude Domov u fontány uspěl na výbornou," uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola.

Pracovníci Domova se snaží vytvářet klientům příjemné prostředí a umožnit jim žít aktivní stáří podle jejich přání a možností, vždy s důrazem na důstojnost a respekt k nemoci i jejich životnímu příběhu. Soubor služeb, který poskytují, tvoří ucelený komplex, jež pokrývá potřeby člověka ve stáří. Při zhoršení zdravotního stavu využije rodina zprvu třeba jen základní poradenské služby, následně krátkodobý pobyt formou odlehčovacích služeb a nakonec přebírá Domov komplexní péči. V závěru života tu uplatňují i prvky paliativní péče.

Ke stáří s respektem v Domově u fontány
« z 6 »

Jsem velmi rád, že je naše práce nezávislými auditory takto dobře hodnocena. Značka kvality není jen zhodnocení péče poskytované klientům našeho Domova, je i příležitostí k sebereflexi a motivací k dalšímu rozvoji. Vnímám ji ale i jako ocenění všech pracovníků. Především jim samotným patří mé upřímné poděkování za starostlivost a péči o naše klienty," dodal ředitel Domova u fontány v Přelouči Martin Šveřepa.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj