Kde se po odchodu Pernštejnů 235 let vařilo pivo

Pardubicko – Jedním z památkově chráněných objektů, jehož obnovu kraj dotačně podporuje, je i takzvaný zámeček v Semíně. Nechal ho postavit Vilém z Pernštejna pro správu okolního panství a později byl k němu přistavěn pivovar. V roce 1880 se zde místnímu sládkovi narodil budoucí slavný architekt Josef Gočár.

„Zámeček s pivovarem se před pár lety doslova rozpadal. Jeho nynější vlastníci mají ale konkrétní plány na jeho záchranu a smysluplné využití jak pro kulturní, tak do budoucna i pro turistický ruch. Náš kraj pomáhá s památkovými opravami od roku 2019 a také s budováním historických expozic pro veřejnost. Celkem jsme v posledních pěti letech přispěli na tyto aktivity částkou přes 900 tisíc korun," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Předindustriální pivovarnictví

Už v roce 2021 byla otevřena expozice sladovnictví, která je v původních prostorách s unikátním hvozdovým valachem a náduvníkem a návštěvníci se mohli podívat do zámečku v rámci programu 500 let renesance ve východních Čechách.

Letos k tomu přibude muzejní expozice varny. Původní prostor varny, ve kterém se na rozdíl od sladovny nedochovalo žádné původní zařízení, bude po dohodě s orgány památkové péče využit pro vybudování recepce budoucího hotelu. Na muzejní expozici historické varny se proto zájemci podívají v přístupové chodbě do historických sklepů. Tam bude nově umístěn provoz moderního minipivovaru.

„Celá vybudovaná expozice demonstruje výrobu sladu a vaření piva v tzv. předindustriálním období, tj. od období středověku do počátku průmyslové revoluce. Tehdejší pivovar byl vybudován v roce 1691 přístavbou k zámečku a pivo se tu vařilo 235 let," řekl Jan Kvasnička, jednatel společnosti Zámecký pivovar Semín.

Další plány se týkají Gočára a Semínských přesypů

„Poté, co se krajská galerie přejmenovala na Gočárovu a přestěhovala do Automatických mlýnů, je pro náš kraj velmi zajímavý i projekt expozice architekta Josefa Gočára a jeho žáků v půdním prostoru zámečku, kde rodina bydlela, než se přestěhovala do Lázní Bohdaneč. Na přípravě už majitelé  s odborníky začali pracovat," těší se na další zajímavost v Semíně Roman Línek. V zrekonstruovaném objektu zámečku bude také expozice Semínských přesypů, které jsou Evropskou přírodní památkou Natura 2000 a k vidění jsou hned vedle zámečku.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj