Kapacita pro nouzové ubytování ukrajinských uprchlíků se v kraji od července sníží na přibližně 1 500 lůžek

Pardubice – Zástupci Asociace krajů České republiky jednali v pátek odpoledne se zástupci Úřadu vlády a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou ohledně naplňování novely zákona Lex Ukrajina V. Pardubický kraj na jednání zastupoval hejtman Martin Netolický. Zákon mění způsob ubytovávání ukrajinských uprchlíků od 1. července.

V Pardubickém kraji dojde vlivem novely zákona ke snížení kapacity pro nouzové ubytování na 1 500 osob. V celé republice se ukončení bezplatného nouzového ubytování zajišťované kraji a evidované v evidenci HUMPO Ministerstva vnitra přímo dotýká 54 procent ubytovaných.

Souhrnná novela Lex Ukrajina V přináší od 1. července 2023 zásadní změnu podmínek pro válečné uprchlíky s udělenou dočasnou ochranou v České republice. Významně mění ubytování i výši humanitární dávky. Končí tak neomezené bezplatné ubytování, které pokračuje pouze pro tzv. zranitelné osoby a pro nové uprchlíky, kteří mají nárok na 150 dní státem garantovaného bezplatného ubytování. „Stávající zákon je účinný do 31. března příštího roku. Již nyní je pro nás důležité, co bude následovat po tomto datu. Stát by měl nést plnou zodpovědnost a ne ji převádět na kraje tak, jak tomu je zvykem od koronavirové pandemie, a to navíc v době, kdy reálně hrozí snížení příspěvku na výkon státní správy o pět procent. V tuto chvíli je pro nás podstatné, že jako Pardubický kraj i nadále budeme proplácet pouze náklady, které budeme mít následně refundované ze státního rozpočtu. Zásadní je proto pro nás bezchybná evidence osob a jejich nároků garantovaná Ministerstvem vnitra. Měsíčně se do této chvíle jednalo o částku více jak 35 milionů korun. Z důvodu změny zákona a změny podmínek pro ubytování jsme museli podat celkem 192 jednostranných výpovědí všem dosavadním poskytovatelům nouzového ubytování, ale do 30. června budeme mít  nově uzavřeno až 80 nových dohod s celkovou kapacitou cca 1 500 lůžek v ubytovnách, penzionech,  hotelích, zázemích sportovních areálů a podobných zařízeních. Jedná se tak o snížení kapacity pro nouzové ubytování o byty a bytové domy, což v našem kraji činí přibližně 50 procent kapacity dosavadní. V tuto chvíli v rámci našeho kraje nemáme informaci, že by docházelo k problémům. Ty však mohou nastat v první dny platnosti novely. Je věcí státu, aby zajistil dostatečnou informovanost jak ubytovatelů, tak uprchlíků," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že počet ubytovaných v soukromých kapacitách v rámci solidární domácnosti není krajům znám.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj