Již přes měsíc ve městě funguje vydávání eObčanek…

Pardubice – První červenec letošního roku přinesl na úřadech změny ve lhůtách pro vydávání cestovních pasů a  občanských průkazů, takzvaných eObčanek obsahujících navíc speciální čip. Nová agenda funguje již přes měsíc. Urychlila podávání žádostí, vydání nových dokladů je však spojeno s načtením elektronického čipu eObčanek a ověřením jeho funkčnosti a kapacity.

Čerstvě zavedené podmínky umožňují občanům získat nový doklad ve zkrácené lhůtě – za poplatek do jednoho pracovního dne nebo do pěti pracovních dnů od podání žádosti. Nová agenda občanských průkazu je však mnohem složitější, a tedy i časově náročnější. „Informace o  kódech a možnostech nové občanky nejsou občanům známé, proto je třeba věnovat našim klientům podstatně více času. V neposlední řadě je před předáním průkazu nutné načíst elektronický čip a zjistit jeho funkčnost a kapacitu, následně opakovaně zadat všechny kódy dle volby držitele a zvolené kombinace zavést do požadovaných informačních systémů," vysvětluje možná zdržení při vydávání dokladů vedoucí oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel pardubického magistrátu Ema Dlabajová.

Cílem nových eObčanek přitom je snadnější komunikace s úřady, díky čipu bude navíc možné nahlédnout do některých informačních systémů, například do výpisu z rejstříku trestů. „Díky této novince, online náhledům, bude moci občan některé úkony činit přímo z domova. K tomu je však zapotřebí aktivovat čip nového občanského průkazu, pořídit si čtečku čipových karet a stáhnout si aplikaci eObčanka," informuje Ema Dlabajová. Bez aktivace čipu, kterou je možné provést hned při převzetí dokladu, či později, není možné využívat osobní údaje, které jsou v průkazu zapsány.

Stále platí, že při vyřizování nového občanského průkazu občan musí vždy zadat svůj BOK, tedy bezpečnostní osobní kód tvořený libovolnou kombinací čtyř až deseti čísel. Při aktivaci čipu pak musí zadat další dvě číselné kombinace. „V případě zájmu o aktivaci čipu je nutné zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód, oba opět tvořené libovolnými kombinacemi čtyř až deseti čísel, přičemž identifikační kód slouží k elektronické identifikaci a funguje podobně jako například PIN u platební karty," dodává Ema Dlabajová. Deblokační kód je pro změnu obdobou PUKu, který je třeba zadat po třikrát chybně zadaném identifikačním kódu. Po deseti nesprávných pokusech dojde k celkové blokaci průkazu. Pro jeho odblokování je nutné navštívit osobně kterýkoliv úřad s rozšířenou působností, kde se osobní doklady vydávají.

Zájemci naleznou aplikaci eObčanka na webu www.info.eidentita.cz/eOP.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ