Jak vzpomínají rehabilitovaní vojáci na události před 50 lety…

Pardubice – „Věřme, že i když současná doba, plná neobjektivních postojů k událostem šedesátých let a nám – jejich aktérům – zrovna příliš nepřeje, snad další roky či – desetiletí – přinesou objektivnější pohled nejen historiků, ale také politiků na všechny události, jež jsme museli se svými rodinami prožívat.  To už my tady asi nebudeme,"píše se na webu Vojenského spolku rehabilitovaných Armády české republiky. Výstava jeho členů připomíná rok 1968 a dobu normalizace z pohledu vojáků, kteří se s režimem neztotožnili. Slavnostně zahájena bude ve čtvrtek 23. srpna 2018 ve 14 hodin v Turistickém informačním centru v Pardubicích pod Zelenou bránou, kde bude k vidění do konce srpna.

Ve spolupráci s rehabilitovanými vojáky ve výslužbě jsme jejich výstavu představili krajským zastupitelům v symbolický den konání Zastupitelstva Pardubického kraje 21. srpna na chodbě Krajského úřadu. Po vystavení v informačním centru se panely přesunou do předsálí Jana Kašpara," řekl hejtman Martin Netolický.

Texty výstavy, která vznikala ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě, upozorňují například na vojenské přípravné akce v okolí Československa i na jeho území na jaře a v létě 1968. Po vojenské stránce tedy nemohla být invaze vojsk Varšavské smlouvy žádným překvapením. Popisují i počáteční postoj velitelů a příslušníků armády po vpádu vojsk, který ovšem změnila následná politická kapitulace.

Období takzvané normalizace silně zasáhlo i armádu, která se zapojovala do akcí VLNA, ZÁSAH, KLÍN, ASANACE nebo NORBERT. Posledně jmenovaná spočívala ve vytvoření seznamů a hodnocení osob, takzvaných antisocialistických živlů, které měly být v případě mimořádných událostí soustředěny v internačních táborech na území republiky. Tito lidé byli cílem permanentní perzekuce.

Jeden z autorů výstavy, Josef Musil, prostudoval také dokumenty k vojenské akci KRKONOŠE z prosince roku 1980: „Se souhlasem prezidenta Husáka byly do bojové pohotovosti uvedeny dvě tankové divize a další útvary s úkolem splnit internacionální povinnost v Polsku.  Měly potlačit stávkové hnutí Solidarity. Kromě českých vojsk v počtu 18 tisíc lidí byl naplánovaný vstup dalších sedmi sovětských divizí. Akce Krkonoše byla zrušena na poslední chvíli, kdy polská vláda přesvědčila sovětské vedení, že si je Polsko schopné vyřešit tento problém samo," napsal v textu výstavy plukovník ve výslužbě Josef Musil.

Víme, že mnoho škol v Pardubickém kraji se zabývá novodobou historií našeho státu, pořádají různé semináře, besedují s pamětníky a přibližují tyto události mladé generaci. Pro takové účely máme připravenou nabídku na zapůjčení celé výstavy," uvedl Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického kraje.

Zdroj a foto: Pardubický kraj