Jak to bylo s turbínovým domkem u automatických mlýnů

Pardubice – Bourací práce staré trafostanice u přední stěny Automatických mlýnů v Pardubicích daly odborníkům nahlédnout do základů původního turbínového domku. Ten v roce 1910 pro bratry Winternitzovy navrhla a zhotovila firma Josef Prokop a synové – továrna strojů a závod elektrotechnický v Pardubicích.

„Krajští památkáři bedlivě sledují všechny okolnosti historických nálezů, aby byla historická situace bedlivě zdokumentována. Tentokrát měli k dispozici i velmi přesný původní plán z roku 1910 a ukázalo se, že se sice samotná turbína na místě nezachovala, ale vše bylo postaveno přesně podle projektové dokumentace," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Práce dozoruje také archeologické oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. „Zachytili jsme tu obvodové konstrukce přiléhající k hlavní budově mlýnů, dvě základové betonové patky a betonový, částečně klenutý suterén. Ten dle dochované dokumentace sloužil k uložení turbíny, o čemž svědčí i nález ocelových traverz a závěsu. Celková situace byla geodeticky zaměřena a zdokumentována," konstatoval ve zprávě archeolog Tomáš Zavoral.

Průběh zemních prací je nadále průběžně monitorován s předpokladem dalších zjištění, o čemž svědčí i nález potrubí vedoucí do podzemí v těsné blízkosti turbínového domku.

Nadzemní část turbínového domku byla v 60. letech minulého století odstraněna, aby ustoupila stavbě nové trafostanice. „Na dobové dokumentaci je vidět, že na rozdíl od trafostanice měl turbínový domek zajímavé členění fasády a tvořil tak s přední stěnou mlýnů harmonický komplex," dodal Roman Línek.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj