Investiční záměr na revitalizaci Červeňáku dostal od radních zelenou

Pardubice – Radní města na svém druhém květnovém jednání odsouhlasili finální investiční záměr na revitalizaci Červeňáku ve výši zhruba 75,5 milionů korun (součástí této sumy je i 10% rozpočtová rezerva). Současně odsouhlasili podání žádosti o dotaci, která by měla činit cca 33 milionů korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelstvo města.

Historie projektu

Od roku 2019, kdy město získalo Červeňák od Ministerstva obrany ČR do svého majetku, se pracuje na jeho revitalizaci. „V roce 2020 jsme zadali zpracování územní studie, které doprovázela veřejná projednání. V roce 2022 zastupitelstvo schválilo finanční prostředky na projektovou přípravu všech stupňů projektové dokumentace, přičemž na konci roku město podepsalo smlouvu o dílo se zhotovitele této dokumentace, kterým se stal ateliér krajinářské architektury Panoram," přiblížil primátor Pardubic Jan Nadrchal a doplnil, že v roce 2023 proběhlo pět setkání pracovních skupin k projektu, na konci roku byl záměr prezentován ministerstvu obrany a následně došlo k podání žádosti o stavební povolení. „A letos v dubnu byly s projektem seznámeni zastupitelé města."

Chystaná revitalizace

„Od začátku přípravy projektu pracujeme se dvěma vizemi – ochrana přírodních hodnot a rekreace obyvatel," nastínila Jiřina Klčová, náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí. "V prvním případě se bavíme například o posílení ochrany a zachování přírodního charakteru lokality, zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů nebo zlepšení prostupnosti území. Ano, tyto body zahrnují i nepopulární kácení stromů, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečné stromy nebo náletové dřeviny obklopující vzácné stromy, se jedná o nevyhnutelný krok. Samozřejmě počítáme i s výsadbou desítek stromů nových, stejně tak i stovek keřů," doplnila náměstkyně Klčová. 

Co se rekreace obyvatel týče, tak tam se v projektu počítá s rozšířením stávající cestní sítě o přírodní pěšiny, vznikem mobiliáře, pumptrucku a singletrailu, hřištěm jak pro děti, které bude ve stylu vojenského cvičiště, tak pro dospělé (workoutové hřiště), nebo také grilovištěm. Zároveň v lokalitě vzniknou dvě naučné stezky – první se bude zabývat vojenskou historií lokality, druhá jeho přírodními hodnotami.

V projektu se počítá s opravou páteřních komunikací, přičemž část komunikací v území bude pro bezpečnost doplněna o inteligentní veřejné osvětlení.

Harmonogram revitalizace

"Pokud záměr projde květnovým zastupitelstvem, budeme moct v červnu podat žádost o dotaci, která by v případě našeho projektu činila zhruba 33 milionů korun. Věříme, že bychom během léta získali společné územní a stavební povolení a na podzim by došlo k dopracování dokumentace pro provedení stavby. Do konce roku bychom také chtěli mít vybraného zhotovitele, abychom od začátku roku 2025 mohli začít s realizací," uzavřela náměstkyně Klčová s tím, že datum plánovaného konce revitalizace je říjen roku 2027.

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubice