Hudební klub v zámeckém parku v Cholticích pohltily plameny, naštěstí jen cvičně…

Choltice – Do hudebního klubu v Zámku Cholticích se v úterý 5. října ve večerních hodinách sjely hasičské jednotky. Hasiči tu museli likvidovat požár diskotéky, který vznikl od elektrického zkratu kabeláže pod pódiem. Požár nebylo možné včas zpozorovat. V objektu není instalováno žádné požárně bezpečnostní zařízení. Vliv na dobu zpozorování měl hlavně tzv. diskotékový kouř, díky kterému nemohl být včas zjištěn. Požár se díky hořlavým materiálům rozšířil na přilehlé boxy.

Všichni návštěvníci se začali tlačit ven ze sálu a utíkat ven po schodišti. V sále navíc došlo k výpadku elektrické energie, což znemožňovalo požární zásah pořadatelů. Ostraha hudebního klubu, která má pult s kamerami do sálu a okolí budovy u vchodu, informovala o vzniklém požáru Krajské operační a informační středisko hasičů v Pardubicích na telefon 150. Dále byl operační důstojník informován o probíhající samovolné evakuaci, ale i o tom, že se uvnitř mohou ještě nacházet návštěvníci.

Na místo se sjelo celkem 9 jednotek požární ochrany – profesionální z Přelouče a Pardubic a dále dobrovolné jednotky z Choltic, Lipoltic, Heřmanova Městce, Přelouče, Chrudimi, Načešic a Břehů.

Hasiči tedy po samotném příjezdu provedli průzkum sálu, jehož kapacita je 265 osob, a nalezli zde celkem 5 osob. Některé byly evakuovány ještě před příjezdem jednotek na místo, další osoby museli hasiči co nejdříve evakuovat a dostat mimo nebezpečně zadýmený prostor. Další hasiči prováděli likvidaci požáru a ochlazování střechy tak, aby nedošlo k rozšíření požáru na střechu zámku. Nasazena byla také přetlaková ventilace k odvětrání zakouřených prostor.

HZS CHoltice diskoteka cviceni 0510202103
« z 8 »

Vytvořeno bylo místo pro zachráněné osoby, které byly umístěny do postaveného stanu pro třídění zraněných osob, k průzkumu všech prostorů jsem používal i termokameru, hasiči používali dýchací přístroje při likvidaci požáru," uvedl velitel zásahu nstržm. Tomáš Pátek. 

Cílem cvičení bylo prohloubení schopností velitelů jednotek požární ochrany při řízení sil a prostředků. Seznámení a prohloubení znalostí příslušníků HZS a členů JSDH s problematikou zásahu na budovu s výskytem většího počtu osob a vyhledávání osob v neznámém a zakouřeném prostředí.

Cvičení bylo pořádáno z důvodu reálné hrozby vzniku požáru a ohrožení osob. Někdy si provozovatelé neuvědomují riziko vzniku požáru při překročení uvedené kapacity osob v sálech, kde jsou provozované veřejné akce.

Poděkování patří dobrovolníkům, kteří se ocitli v roli figurantů, a poté také provozovateli diskotéky, který umožnil provézt zde cvičení," uzavřel taktické cvičení velitel zásahu Tomáš Pátek.

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje