Galerie zdvojnásobí prostory pro práci s veřejností…

Vztah k výtvarnému umění si děti vytvářejí bez předsudků už v předškolním nebo nízkém školním věku. Toho využívá i Východočeská galerie, která s dětmi i studenty intenzivně pracuje. Zatím nedostatečně vybavená dílna se ještě v letošním roce přesune z Domu U Jonáše do domu v těsném sousedství, kde získá dobré zázemí a dvojnásobný prostor v místě bývalé kavárny Apatyka.

Pardubický kraj se domluvil s vlastníkem domu na desetiletém pronájmu prostor, které budou propojeny s Domem U Jonáše v prvním patře a vybaveny potřebným mobiliářem. „Díky tomu získáme Tvůrčí ateliér s dobrým hygienickým a technickým zázemím i lepší přednáškový sál. Pro školy je umístnění ateliéru na Pernštýnském náměstí lépe dosažitelné hromadnou dopravou, než na zámku," uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Kromě práci s mládeží se Východočeská galerie v Pardubicích věnuje i uměnímilovným dospělým, pro které pořádá nejen přednášky, ale také velmi oblíbené výtvarné kurzy. Také ty najdou v Tvůrčím ateliéru příhodné podmínky.

Zdroj a foto: Pardubický kraj