Galerie představí U Jonáše letos nakoupená díla za několik milionů…

Pardubice – Zatímco na Zámku Pardubice představuje Východočeská galerie díla získaná za posledních 30 let, v Domě U Jonáše se od 27. listopadu můžete podívat na díla, která se podařilo koupit do sbírek v letošním roce. Díky velmi úspěšnému čerpání dotací z Ministerstva kultury a spolufinancování Pardubického kraje letos mohla galerie nakoupit na 20 děl za více než 3,7 milionu korun.

„Letošní akvizice zásadním způsobem doplní mezeru, kterou ve sbírce pociťujeme v souvislosti s nedostatečným zastoupením děl umělců, kteří už od 50. let stáli mimo oficiální struktury. Jsou to výrazní solitéři na české umělecké scéně a jejich tvorba často nese symbolistní až existenciální podtext nebo silný duchovní náboj," uvedla ředitelka VČG Hana Řeháková.

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje. „Rozšiřující se fond Východočeské galerie řadí tuto instituci v rámci České republiky k významným galeriím. Milionový příspěvek na nové akvizice od kraje umožňuje galerii už třetí rok žádat o státní granty a mít na spolufinancování. Letošní rok byl v tomto ohledu skutečně mimořádný. Jsem rád, že galerie už nakupuje díla s představou jejich využití ve Winternitzových mlýnech. Takovým čerstvým příkladem je videokoláž Ayahuasca Jakuba Nepraše. Ten v pohyblivých obrazech zachycuje pohyby přirozeně fungujících systémů přírody a nachází v nich podobnosti s lidskými emocemi a s chodem naší společnosti. Tentokrát ji uvidíte ve zmenšené podobě v suterénu Domu U Jonáše, ale ve mlýnech by pak měla mít nesrovnatelně větší prostor." 

Jakub Švéda ( 1973) Tečkovaný prostor III, 1997, akryl, plátno, 150 x 150 cm
« z 4 »

Mezi největší akviziční úspěchy Východočeské galerie se letos řadí dílo Pavla Brázdy 5 minut před koncem světa z let 1945-1953 a dílo jeho životní družky Věry Novákové Tak končí sláva světa (Sic transit gloria mondi) z roku 1953. Jejich realistická díla spolu formálně úzce souvisejí a námětově na sebe reagují.  Ožívají v nich biblické postavy a příběhy, v nichž se zároveň odráží situace ve společnosti.

Další zcela mimořádnou akvizicí je také objekt Úkryt od z roku 1971 od Stanislava Kolíbala, jedné z nejvýznamnějších osobnosti současného českého umění, který mimo jiné právě zastupuje Českou republiku na Mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách. Další podrobnosti o výstavě se dozvíte na stránkách Východočeské galerie.

Zdroj a foto: Pardubický kraj