Finanční dar hasičům…

Pardubice – Finanční dar v hodnotě 10 milionů korun poskytne pardubická radnice Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje. Darované prostředky budou využity na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Záměr radních v červnu jednomyslně schválilo zastupitelstvo města.

„Vedení města Pardubice podporuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje již řadu let. Jsem rád, že se spolupráce v posledních letech velmi zintenzivnila a vedení města si uvědomuje především v této nelehké době nezastupitelnost hasičů. Po letošním příspěvku na výškovou techniku, která nám umožní nákup automobilového žebříku se sníženým podvozkem a řiditelnou zadní nápravou, což zajistí lepší pohyblivost v městských ulicích, nám schválené finance umožní pořízení cisternové automobilové stříkačky, která bude využívána k zabezpečení prvního výjezdu požární stanice Pardubice. Tím se zabezpečení požární ochrany ve městě opět posune na vyšší úroveň. Jsem rád za hasiče i za občany krajského města," řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský.

„V loňském a hlavně letošním roce jsme si opět uvědomili, jak ohromnou oporu v hasičích máme. Kromě jejich běžné práce pomáhali v nejhorších časech epidemie v nemocnicích, v červnu bleskově reagovali po ničivém tornádu na Moravě, zkrátka v těžkých časech jsou naším pilířem," poděkoval hasičům za spolupráci primátor města Pardubic Martin Charvát.

„Pardubice jsou městem chemie a sídlí zde chemické závody, také jsme viděli, že mohou přijít povodně a Pardubice, ležící v nížině a na soutoku dvou řek, mají na svém území nemalé záplavové oblasti, zkrátka hasiči budou vyrážet v první linii, pokud by se cokoliv stalo. Finanční dar města pro nákup špičkové hasičské techniky je dalším potvrzením toho, že si hasičů jako partnerů vážíme," dodal primátor.

Po nákupu nové cisternové stříkačky se stávající technika převede z krajské centrály pardubickým dobrovolným hasičům.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic