Finále soutěže Mladý chemik hostí opět Univerzita Pardubice…

Pardubice – V úterý 11. června 2019 proběhne celostátního finále největší žákovské chemické soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, jejíž partnerem a pořadatelem je Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Letos soutěžilo bezmála 18 tisíc dětí z 660 škol a v pardubickém finále se utká 40 nejúspěšnějších žáků z krajských kol. Finálový den žákovského mistrovství republiky v chemii se na Univerzitě Pardubice bude skládat nejen z písemného testu a praktických dovedností v laboratoři, které určí vítěze, ale nabídne dětem i jejich pedagogům mnohem víc. Čeká je exkurze po Fakultě chemicko-technologickéukázky efektních pokusůpřednáškascience show Michaela Londesborougha, ale také možnost okusit život vysokoškoláků – práce v moderní laboratoři, bezplatný oběd v menze nebo noc na univerzitních kolejích.

„Tvorba soutěžních úloh je již tradičně týmovou prací naší fakulty a respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nevyhýbáme se ale ani složitějším otázkám, protože u celostátních finalistů předpokládáme zvýšený zájem o obor a nadstandardní vědomosti. Všem učitelům jsme s dostatečným předstihem rozeslali tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky stihli na finále připravit," uvedl děkan prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Letos finále doprovází také mezinárodní výstava dětských výtvarných děl Lidice, tematicky zaměřených na chemii.https://fcht.upce.cz/chemie-je-tematem-detske-vytvarne-vystavy-lidice-2019


KDY: 11. června 2019, zahájení 9.45 hod., praktická část soutěže (laboratoře) 12.20 hod., vyhlášení výsledků 17.00 hod.

KDE: Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice

Budeme se na Vás těšit!

Autor: Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice