Energeticky úsporná opatření se v krajských budovách vyplácí…

KRAJ – Také Pardubický kraj se jako zřizovatel celé řady institucí zajímá o energeticky úsporná opatření, která nejsou dobrá jen pro životní prostředí, ale také pro rozpočet kraje a jeho organizací. Rok 2020 ukázal, že opatření a projekty zaměřující se na úspory mají smysl a umožňují díky úsporám dále investovat do krajského majetku.

„Loňský rok pro nás byl už dvanáctým rokem, kdy kraj vyhodnocuje realizaci energeticky úsporných opatření v objektech a budovách majetku Pardubického kraje. Jedná se o takzvané EPC projekty, Energy Performance Contracting. To je komplexní služba, která v sobě zahrnuje přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucímu k úsporám energie budov," uvedl radní Alexandr Krejčíř zodpovědný za majetek, sport a cestovní ruch.

Již osmým rokem se navíc vyhodnocuje projekt úspor v Pardubické nemocnici a dalších organizacích. Ty jsou rozděleny do jednotlivých skupin neboli balíčků, které tvoří školská a zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče a budovy Krajského úřadu.

„Z pohledu financování jsme na úsporných opatřeních ušetřili tolik, že jsme za loňský rok byli schopni plně pokrýt všechny výdaje na EPC projekty. Navíc naši poskytovatelé energetických služeb budou moci využít prémie z nadúspory k realizaci dalších technických opatření v objektech kraje, což povede k vyšším energetickým úsporám i v příštích letech. Jedním z nich bude například výměna veřejného osvětlení v prostorách škol v rámci reinvestic. Tento projekt v tuto chvíli připravujeme," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Díky úspoře tepelné energie k vytápění objektů se kraji ve všech čtyřech částech projektu EPC podařilo celkem snížit emise oxidu uhličitého o více jak čtyři tisíce tun.

Zdroj a foto: Pardubický kraj