Dvě kliniky Pardubické nemocnice povedou nadále stávající přednostové…

Pardubice – Ve vedení dvou klinik Pardubické nemocnice budou stát dosavadní přednostové. V prosincovém výběrovém řízení obhájil svou funkci přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky doc. MUDr. Milan Košťál, CSc., a potvrzen v pozici přednosty byl také MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D., který Chirurgickou kliniku doposud vedl v pověření.

V prvních lednových dnech byli oba přednostové oficiálně uvedeni do funkce, a to generálním ředitelem Nemocnice Pardubického kraje Tomášem Gottvaldem a ředitelem pro zdravotní služby Vladimírem Ningerem.

Oběma přednostům určitě patří poděkování za jejich dosavadní kvalitní práci ve vedení klinik a zároveň přání elánu a úspěchů do další práce," řekl generální ředitel Tomáš Gottvald.

Přednosta Milan Košťál bude po úspěšném obhájení funkce stát v čele Porodnicko-gynekologické kliniky do konce roku 2023. Přednosta Chirurgické kliniky Lukáš Sákra, který byl pověřen řízením kliniky po zesnulém přednostovi doc. MUDr. Jiřím Šillerovi, Ph.D., povede kliniku do konce roku 2025.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje