Dřevo místo železa. Menší mosty se mohou opravovat pomocí nové metody, která šetří čas, přírodu i peníze

KRAJ – Pardubický kraj chce v pilotním projektu vyzkoušet novinku při opravách mostů. Místo klasické železobetonové konstrukce odborníci z českých vysokých škol a stavebních firem přišli s nápadem využívat lepené lamelové dřevo v kombinaci s betonem. Ověřená technologie, která se už desítky let využívá například v Kanadě, Spojených státech či Skandinávii, má umožnit rychlejší rekonstrukci mostu za využití ekologicky přívětivějších materiálů, prodloužit jeho životnost a ušetřit náklady.

V České republice se zatím jedná o novinku a Pardubický kraj ji chce vyzkoušet u menších mostních staveb. „Oslovili nás odborníci z České zemědělské univerzity v Praze, kteří se společně s kolegy z dalších vysokých škol metodou zabývají a již ji v praxi úspěšně vyzkoušeli. Samozřejmě vítáme možnou úsporu času, při rekonstrukci mostů touto metodou se místo části železných nosníků používá speciálně upravené lamelové dřevo. Opravený most má finální povrch z pojezdového betonu, takže řidiči nepoznají rozdíl. Ten ale následně pozná samospráva, protože užití této metody do budoucna slibuje velké úspory na emisních povolenkách. Jedná se tedy o ekologickou a ekonomickou možnost jak opravovat či modernizovat menší mosty, a to rychleji než doposud, se stejnou kvalitou a splňující všechny normy. Pro velké konstrukce ji nezvažujeme, ale v současné době vytipováváme tři možné projekty menšího charakteru. Na nich si chceme vyzkoušet nejenom zadání této specifické zakázky zhotoviteli, ale i projektovou přípravu a další administrativní kroky. Jedná se o novou metodu, takže uvidíme, jaký bude zájem firem o tuto zakázku," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Pilotní projekty vybere Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) tak, aby se co nejvíce uplatnily výhody navrhovaného technického řešení. „Takováto mostní stavba klade nižší nároky na únosnost podpěr a základů. Výrazně snižuje hmotnost, šetří spotřebu betonu. Jsme přesvědčeni, že tudy vede cesta k vylepšení uhlíkové stopy v mostním stavitelství. Je to zcela jistě proveditelné, převažují výhody," sdělil ředitel SÚS Pk Miroslav Němec.

Inovativní metody mají snižovat ekologickou zátěž

Na zavedení dřevěných konstrukcí při opravách mostů do praxe pracuje tým odborníků z České zemědělské univerzity s dalšími vysokými školami i stavebními firmami. Ve Spojených státech a Skandinávii mosty postavené podobnou metodou fungují v běžném provozu až 70 let. Lepené lamelové dřevo dostává před instalací do konstrukce speciální chemický nástřik, který dodává materiálu lepší mechanické vlastnosti.

V České republice se se zkoušením metody v praxi začalo v roce 2019 v Třebíči a na příští roky ji chtějí využít další samosprávy. „Do budoucna nás nejenom kvůli Green Dealu čeká debata o zavádění inovativních technologií v dopravních stavbách. Řešit musíme ekologickou udržitelnost, uhlíkovou stopu a další věci, které se doposud nechávaly být. Mám na to svůj názor, ale pokud se opravdu dá použít při rekonstrukci mostů dřevo a výsledná vozovka splní všechny normy, tak nevidím důvod, proč to nezkusit. Řada lidí si asi řekne, že rekonstruovat most pomocí dřeva je v roce 2023 zvláštní, ale jedná se pouze o menší komunikace, ne dlouhé stavby. Dřevo se používá v konstrukci společně s betonem, samotný povrch vypadá jako u klasického železobetonového mostu. Pokud nám metoda nabízí takové výhody, tak bychom ji podle mého názoru měli vyzkoušet a pak zhodnotit výsledek," dodal náměstek Kortyš.

Autor: Michele Vojáček
Foto: Pardubický kraj a ČZU
Zdroj: Pardubický kraj