Dotace města dosahují rekordních čísel…

Pardubice – Město v příštím roce rozdělí více než sto milionů korun do několika oblastí. V rámci své dotační politiky tak Pardubice podpoří jak poskytovatele sociálních služeb, tak subjekty z oblasti sportu, kultury, cestovního ruchu či volnočasových a vzdělávacích aktivit. Část peněz je určena také na podporu ekologické výchovy, bezbariérovosti, prevenci kriminality i dobrovolných hasičů.

„Už druhým rokem se podpora těchto oblastí pohybuje na historickém maximu. S ohledem na pozitivní vývoj daňových příjmů v posledních letech se podařilo navýšit podporu ve všech dotačních titulech, nejvíce se to projevilo v oblasti sportu, sociálních služeb a kultury. S navýšenými prostředky v obdobné výši počítáme i v rozpočtu roku 2018,“ podotýká náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce spadá jak oblast sportu, kultury a cestovního ruchu, tak sociální politika a zdravotnictví. „V následujícím roce navíc nově počítáme s financováním služby Senior taxi. Podpořeny budou i stávající projekty, jako jsou zrakový screening v mateřských školách či Centrum integrované péče v pardubické nemocnici,“ doplňuje náměstek.

Na žadatele o dotaci od nového roku čekají o něco přísnější pravidla. Na základě zkušeností z minulých let i s ohledem na navýšení finančních prostředků radnice vnímala potřebu posílit a jednoznačně definovat sankce v případě, že dojde k porušení rozpočtové kázně. „Zastupitelstvem nově schválené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města jasněji definují sankce, které budou uděleny při zjištění závažných pochybení při čerpání dotace ze strany příjemce. V takovém případě bude příjemce vyloučen z dotačního řízení na dobu jednoho roku, pokud se jeho pochybení budou opakovat, bude z dotačního řízení vyloučen na tři roky,“ dodává Jakub Rychtecký.

Za porušení zásad se považuje například porušení smlouvy o poskytnutí dotace ve smyslu použití prostředků v rozporu s účelem projektu, na který byla dotace poskytnuta, porušení zákona o účetnictví či uvedení vědomě nepravdivých údajů v žádosti o dotaci nebo jejích přílohách. Další novinkou schválených zásad pak je i povinnost zveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace nad 50 tisíc korun v registru smluv.

Jednotlivé výzvy včetně výše alokovaných finančních prostředků jsou vyvěšeny na webu města v sekci Dotace a granty. „Žadatelé o dotace zde naleznou také termíny i nové zásady a pravidla konkrétního dotačního titulu pro podávání žádostí. Své žádosti v prvních kolech mohou podávat během ledna příštího roku, přesné termíny jsou součástí výzev, v průběhu roku pak budou pro podání žádostí vyhlášena maximálně tři kola,“ uzavřel náměstek Rychtecký.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic 

 
 
 • Jeden řidič pod vlivem alkoholu, druhý pod vlivem amfetaminu…
 • Pardubice – Dvě noci a dva řidiči pod vlivem. Ten první pod vlivem alkoholu usedl za volant v sobotu, druhého hlídka

   
   
 • Policie ČR pátrá: Z místa nehody odjel…
 • Pardubicko – V pondělí 3. ledna 2022 v 5:35 hodin v Holicích na silnici I/36 v prostoru okružní křižovatky ulic Holubova, Bratří Čapků, Hradecká

   
   
 • Východočeské divadlo Pardubice bude po dvou letech znovu hostit GRAND Festival smíchu…
 • Pardubice – Po loňské covidové přestávce se Východočeské divadlo Pardubice opět chystá na start tradičního lednového GRAND Festivalu smíchu, jehož

   
   
 • Terminál B postaví společnost BAK…
 • Pardubice – Pardubice znají firmu, která pro město postaví dopravní terminál pro meziměstskou autobusovou dopravu. Ve veřejné soutěži na stavbu

   
   
 • Strážníci vezli domů 14letého bruslaře. Probořil se ledem…
 • Pardubice – Mysleli jsme, že nemusíme upozorňovat na samozřejmé věci, ale přesto veřejnost důrazně varujeme: Nevstupujte už na led. Do