Dolary za sbírku plyšáků zajistily nový přístroj pro dětské pacienty Pardubické nemocnice…

Pacientům na dětském oddělení slouží nový lineární dávkovač pořízený za dar od zaměstnanců Glenmark Pharmaceuticals.

Dětské oddělení Pardubické nemocnice. To je místo, které se rozhodli podpořit zaměstnanci výrobního závodu společnosti Glenmark Pharmaceuticals z Vysokého Mýta. Díky jejich finančnímu daru už malým i větším pacientům slouží nový lineární dávkovač pro podávání léčiv.

Naši zaměstnanci se v rámci dobrovolných aktivit sociální odpovědnosti se každoročně snaží o pomoc osobám v těžkých životních situacích a organizacím zajišťujících jejich podporu. Letošní aktivita zaměstnanců zaměřená na děti po stresových situacích si získala ocenění i v rámci celé naší společnosti a jako dík byla umožněna finanční podpora ve výši tisíc dolarů na jeden projekt vybraný zaměstnanci," uvedl ředitel závodu Václav Levinský.

Zaměstnanci výrobního závodu Glenmark Pharmaceuticals ve Vysokém Mýtě měli na výběr osm možností. Jejich výběr padl na dětské oddělení Pardubické nemocnice. „Naši zaměstnanci se společně rozhodli, že tuto finanční částku věnují na pořízení nějakého přístroje, který bude k užitku tomuto oddělení a bude pomáhat při léčbě dětí,"uvedl ředitel Levinský. „Jsme moc rádi, že volba zaměstnanců Glenmark Pharmaceuticals padla na naše pracoviště. Vážíme si jejich rozhodnutí," řekl primář dětského oddělení Marian Šenkeřík.

Zástupce dárců společně s vrchní sestrou Světlanou Pohlovou provedl po dětském oddělení, ukázal jim lůžkovou část i jednotku intenzivní péče a představil jim rovněž činnost jeho pracoviště. A pochopitelně jim předvedl i lineární dávkovač, který byl zakoupen za jejich finanční dar. „Obdržené finance nám přišly vhod, protože jsme v tuto chvíli potřebovali obnovit právě lineární dávkovače a infuzní pumpy. Darovaná částka odpovídala ceně jednoho přístroje, proto jsme se ji rozhodli investovat tímto způsobem. Můžeme tak nahradit starší dávkovač, který nám sloužil více než dvacet let. I když se jedná o drobný přístroj, tak má svou velkou důležitost a zkvalitní péči o dětské pacienty,"řekl primář Šenkeřík.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubice – Dušan Korel