Dobu plastovou nabídne galerie na zámku, Dům U Jonáše se na léto zavře…

Pardubice – Připravovaná výstava Východočeské galerie v Pardubicích Doba plastová je připomínkou padesátiletého výročí dvou významných sochařských symposií Artchemo věnovaných plastům v letech 1968 a 1969 a ukázkou vztahu současných výtvarníků k tomuto materiálu. K vidění bude od 26. června do 6. října v prostorách galerie na Zámku Pardubice. Současně galerie na letní měsíce uzavírá Dům U Jonáše na Pernštýnském náměstí, kde bude odborná firma vyměňovat v přízemí podlahu zničenou při havárii vodovodního potrubí. Zde se nové výstavy představí až od 18. září.

„Výstava na zámku navazuje na ikonické projekty, které se v Pardubicích, městě s tehdy skutečně rozsáhlou chemickou továrnou, uskutečnily na konci 60. let. Věříme, že bude lákat návštěvníky do areálu zámku, který je pouze částečně uzavřený pro rekonstrukci některých prostor Východočeského muzea.  Navíc jsou nyní plasty znovu v centru pozornosti, už nejen jako inovativní materiál, ale také jako ekologický oříšek, a pohled společnosti i výtvarníků na ně se posouvá do nových rovin," řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

První část výstavy je věnována symposiu Artchemo a připomíná tvorbu z obou ročníků, ale také doplňuje díla dobovými náčrtníky, krátkými dokumenty z výstavy v Galerii Václava Špály v Praze uskutečněné v roce 1970 a vzpomínkovým dokumentem s historikem umění a kurátorem symposií Jaromírem Zeminou.

Symposia Artchemo se uskutečnila díky iniciativě pardubického fotografa Jiřího Tomana, historika umění a kurátora Jaromíra Zeminy a výtvarníka Františka Kyncla. Symposií se účastnilo celkem deset umělců. Mezi nejvýraznější práce s formou či příklonem k experimentu z prvního symposia v roce 1968 patří skupina skořepin z umaplexu od Jiřího Ševčíka, dále reliéf se silným sociálně-historickým podtextem od Jozefa Jankoviče; z roku 1969 to jsou figurální sochy od Jana Hendrycha, nebo figurální dílo na pomezí obrazu a sochy od Rudolfa Volrába či objekt od Václava Mergla.

Jan Hendrych - Klidná sedící, 1969
« z 3 »

Druhá část výstavy představuje obrat ve společnosti po roce 1989. Plastická hmota je všudypřítomná, ale už ne tak okouzlující, jako dříve. Pro některé umělce se stala signifikantním vyjadřovacím prostředkem, a to jak díky formě, tak i díky své dostupnosti. Výčet autorů pracujících s plastem by mohl být téměř nekonečný a dokládá jen definici současné doby jako plastové.

Vystavující umělci: Josef Daněk, Kurt Gebauer, Vladana Hajnová, Jolana Havelková, David Helán, Jan Hendrych, Juliana Höschlová, Dalibor Chatrný, Jozef Jankovič, Ladislav Jezbera, Daniel Kinský, Stanislav Kolíbal, Václav Mergl, Marek Rejent, Veronika Richterová, Jana Skalická, Miloš Ševčík, Nik Timková, Rudolf Volráb, Nick Zypr.

Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Zdroj a foto: Pardubický kraj