Díky úpravě Kyjevské ulice by mohla Pardubická nemocnice získat o 60 parkovacích míst více

Pardubice – Pardubický kraj pokračuje v přípravách na rozšíření parkovacích ploch pro pacienty, návštěvníky a personál Pardubické nemocnice. Na konci loňského roku byl schválen investiční záměr, který do budoucna počítá z dvojicí parkovacích domů a v první etapě s rozšířením parkování u spodní vrátnice v ulici Kyjevská v blízkosti železniční trati. Právě na tuto první etapu nyní kraj hledá projektanta. Úpravou komunikace by mohlo vzniknout celkem 146 parkovacích míst, což je oproti stávajícímu, často živelnému parkování, až o 60 míst více.

„Úpravy Kyjevské ulice podél železniční trati u spodní vrátnice areálu Pardubické nemocnice se v rámci zpracovaného investičního záměru jeví jednoznačně jako nejrychleji realizovatelné. Jedná se totiž "pouze" o rekonstrukci stávající místní komunikace a přilehlých parkovacích stání s využitím dalších ploch pro zvětšení kapacity parkování. Oproti stávajícímu a místy živelnému parkování je nyní navrženo 146 parkovacích míst s možností rozšíření po zvažovaném zrušení stávající budovy obsluhy vrátnice. Jen díky této investici bychom měli být schopni navýšit kapacitu parkování o dalších přibližně 60 oficiálních a bezpečných míst na vyznačených plochách," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že realizace je podmíněna převodem pozemků dotčených stavbou komunikace do vlastnictví Pardubického kraje z vlastnictví města Pardubic.

Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové je zajištění dostatečného počtu parkování v Pardubické nemocnici jednou z dalších priorit. „Parkování v nemocnici je sice důležitou součástí, ale prioritu pro nás měly v poslední době především velké investice do centrálních příjmů či technického vybavení jednotlivých oddělení. Nyní můžeme řešit další projekty jako je například rozšíření parkovacích prostor, protože je jasné, že ne každý může na kontrolu či vyšetření přijet hromadnou dopravou nebo být přivezen rodinným příslušníkem. I ten však musí při čekání na svého blízkého najít parkovací místo," sdělila Matoušková.

Cílem kraje zůstávají i nadále dva parkovací domy. „V rámci investičního záměru je plánován menší parkovací dům pro přibližně 200 vozidel v prostoru heliportu u budovy úrazové chirurgie. Velký parkovací dům by pak následně mohl vzniknout v prostoru dnešního zaměstnaneckého parkoviště v Kyjevské ulici," sdělil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj