Dětské centrum Veská zateplí další z budov ve svém areálu

Pardubicko – Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výběr dodavatele pro realizaci energeticky úsporných opatření v rámci obytného domu Dětského centra Veská. Předpokládaná hodnota zakázky dle projektové dokumentace činila 3,556 milionu korun včetně daně. Z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 15 uchazečů, vzešla jako ekonomicky nejvýhodnější ta v částce 2,638 milionu korun včetně daně.

„V rámci Dětského centra Veská chceme zajistit energetické úspory na další z budov v areálu. V tomto případě se jedná o přízemní obytný domek, u kterého bude nejen zateplena vnější obálka budovy, ale také vybudováno vzduchotechnické zařízení se schopností zpětného získávání tepla s účinností minimálně 80 procent. Jako ekonomicky nejvýhodnější vyšla z výběrového řízení, kterého se zúčastnilo 15 subjektů, částka o milion korun nižší, než byla předpokládaná hodnota dle projektové dokumentace," uvedl hejtman Martin Netolický.

Aktuálně vysoutěžená investice do areálu Dětského centra Veská bude podpořena z Evropských fondů. „V tuto chvíli disponujeme registrací akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Maximální výše dotace činí necelých 546 tisíc korun," sdělil radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Dětské centrum Veská je zařízení pro ohrožené děti a rodiny. Přijímá opuštěné, zanedbané, týrané, ale i zdravotně hendikepované děti od narození až do věku 18 let. Pečuje také o nezletilé těhotné a maminky s nařízenou ústavní výchovou a pomáhá i dospělým maminkám s dětmi v nouzi či krizi a rodinám, které se ocitnou v tíživé a problematické situaci. „Jedním z úspěchů poslední doby je otevření Dětské skupiny Veselý domeček Veská. Kapacita ve skupině je 10 dětí a navštěvují ji děti ve věku od 1 do 6 let, jedná se o děti z běžné komunity z okolí Veské a také děti rodičů v sociální službě sociální rehabilitace, kterým zde pomáhají "znovu se postavit na vlastní nohy". Ve skupině děti tráví smysluplně svůj čas, učí se novým věcem a vzájemně se obohacují. Díky účelové dotaci z Pardubického kraje se podařilo vybavit obě oddělení pro děti s život limitujícím onemocněním a v paliativní péči," sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Pardubický kraj do areálu ve Veské investuje dlouhodobě. „V roce 2019 jsme dokončili rekonstrukci hlavní budovy, v rámci které došlo k drobným dispozičním změnám na všech podlažích. Podstatnou změnou bylo zateplení fasády a výměna oken, což umožňuje i v kontextu stávající situace na energetickém trhu velmi výrazné energetické úspory. Podstatnou změnou pro fungování objektu byla přístavba výtahu, který v budově chyběl," uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj