Další projekty a investice do Hradecko-pardubické aglomerace dostaly zelenou… Podívejte se kam díky ITI počenou investice…

Pardubice mají v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválen svůj první záměr. Vzniknout by zde měla nová cyklostezka na Vinici o délce necelého kilometru. V budoucnosti by měla pokračovat podél toku Chrudimky až do Hostovic. Na projektování dalších částí se intenzivně pracuje. Mezi další schválené záměry patří například revitalizace hradu Kunětická hora nebo předaplikační výzkumy vysokých škol a fakultní nemocnice. Ještě letos budou vyhlášeny další výzvy za téměř 900 milionů korun.

Logo ITIDoporučující stanovisko jsme vydali na dalších devět projektů z oblasti dopravy, vzdělávání, výzkumu a kultury za téměř 370 milionů," řekl předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát. Dodává, že na pardubickou stezku Vinice město získá evropskou dotaci ve výši necelých 8 milionů korun.

První aglomerační výzvy byly vypsány již v říjnu 2016 a do současnosti bylo schváleno třicet jedna projektových záměrů za téměř 900 milionů korun. Řídicí výbor na posledním jednání schválil čtyři záměry z oblasti předaplikačního výzkumu vysokých škol, které spadají do území Hradecko-pardubické aglomerace. Dále byl schválen záměr Fakultní nemocnice Hradec Králové, z oblasti polytechnického vzdělávání rekonstrukce a vybavení jedné základní a jedné střední školy, revitalizace národní kulturní památky a vybudování cyklostezky. „Celkově se tak jedná o devět projektových záměrů za skoro 370 milionů dotačních korun," dodal královéhradecký primátor Zdeněk Fink.

Možnost usilovat o dotaci přitom budou mít ještě další projekty. „Šest projektových záměrů na rekonstrukci a vybavení základních škol zaměřených na polytechnické vzdělávání bylo vráceno k dopracování, a to z důvodu nesplnění všech kritérií. Jejich žadatelům byly vráceny na základě doporučení odborníků z příslušné pracovní skupiny k dopracování s možností opětovného předložení záměru na Řídicí výbor," upřesnil náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun, kterou musí vyčerpat nejpozději do konce roku 2023. V současné době aglomerace aktivně usiluje o navýšení alokace ve výši 200 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, které chce použít na revitalizaci národních kulturních památek, muzeí a depozitářů a o dalších 50 milionů korun z Operačního programu Doprava na podporu elektrické trakce pro veřejnou hromadnou dopravu ve městech.

Aglomerace se ve své Strategii zavázala plnit konkrétní hodnoty monitorovacích indikátorů, jež představují budoucí projekty, a zároveň vyčerpat přidělené finanční prostředky. „Je tedy důležité neustávat v přípravě projektů a vést je k fyzické realizaci. Už v letošním roce máme naplánované další výzvy za téměř 900 milionů korun," podotkl manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

 

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (8. 6. 2017)

Název projektuŽadatelPodpora EU
Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci KrálovéBiskupství královéhradecké50 888 650
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřevaNárodní památkový ústav61 103 857
Stará vojenská plovárna (Vinice 25)Statutární město Pardubice7 887 910
Modernizace budovy Základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencíZákladní škola a mateřská škola, Libčany3 400 000
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – NANOMATUniverzita Pardubice59 958 249
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy – NANOBIOUniverzita Pardubice103 700 000
PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocněníFakultní nemocnice Hradec Králové33 509 000
Léčiva a medicínské technologie – přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH)Univerzita Karlova61 395 000
IT4BioUniverzita Hradec Králové37 400 000

 

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až březen 2017)

Název projektuŽadatelPodpora EU
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči Město Přelouč20 367 147
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s.38 675 000
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.61 200 000
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK Královéhradecký kraj12 750 000
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích Pardubický kraj79 999 994
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček Dopravní podnik města Pardubic a.s.16 882 885
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici Dopravní podnik města Pardubic a.s.34 249 437
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.30 005 000
Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s.25 500 000
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové Královéhradecký kraj43 604 610
Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou Královéhradecký kraj20 410 804
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Královéhradecký kraj10 017 800
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK Královéhradecký kraj15 649 421
SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen Pardubický kraj16 745 000
Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní učebny matematiky Pardubický kraj7 565 000
Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů Pardubický kraj7 395 000
SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových  technologií Pardubický kraj12 750 000
SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen Pardubický kraj12 580 000
Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří Pardubický kraj5 950 000
SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe Pardubický kraj20 554 955
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku Pardubický kraj6 460 000
Příhrádek Pardubice Pardubický kraj44 439 700

 

Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017 (plán 5-12/2017)

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava)                                                          67 000 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ)                                                          33 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea)                                         380 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce)                                         20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy)                              35 000 000 Kč
Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ)                                                                  60 000 000 Kč
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
SC 1.1, 1.2, 2.3, 2.4                                                   212 710 960 Kč

Celkem zbývající výzvy v roce 2017:                      807 710 960 Kč

 

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ