Chrudimskou obchodní akademii čeká zateplení školní budovy…

Chrudim – Pardubický kraj zřizuje v Chrudimi hned několik středních škol, do kterých investuje i díky přispění evropských fondů nemalé finanční prostředky. Poté, co byla na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb v Chrudimi dokončena investice do zateplení za 17 milionů korun, dočkají se také budovy Gymnázia Josefa Ressela a Obchodní akademie Chrudim. Právě u druhé jmenované školy rozhodli nyní krajští radní o výběru dodavatele na práce za 15,3 milionu korun včetně daně, což je o necelých šest milionů korun pod předpokládanou hodnotou.

„Kromě toho, že se snažíme využít všech dostupných evropských zdrojů na financování moderního technického vybavení našich škol, tak myslíme také na stránku energetickou, který je obzvlášť v poslední době velmi důležitá. Proto jsme se rozhodli připravit projekt na zateplení budovy Obchodní akademie Chrudim spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí," uvedl krajský radní pro školství Josef Kozel.

Investice spočívá v zateplení vnější obálky budovy. „Na fasádě budovy bude s výjimkou již rekonstruovaných částí provedena kompletní výměna stávajících oken a dveří tak, aby byly splněny potřebné parametry. Na části objektu směrem do dvora bude řešen kontaktní zateplovací systém na bázi polystyrénu. Zateplení střechy řešeno převážně volným položením izolantu na půdách," řekl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Předpokládané náklady na stavební práce činily dle zadávací projektové dokumentace 21,1 milionu korun včetně daně. „Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 11 dodavatelů s tím, že až na jednoho se všechny nabídky pohybovaly pod předpokládanou hodnotou. Jako ekonomicky nejvýhodnější pak byla vyhodnocena nabídka v částce 15,3 milionu korun včetně daně," řekl hejtman Martin Netolický s tím, že práce by měly být dokončeny nejpozději do konce října letošního roku.

Pardubický kraj již na tento projekt rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. „Našim úkolem je nalézat příležitosti získání evropských peněz a pomáhat ve všech oblastech v kraji, proto je dobrou zprávou nejen to, že se podařilo vysoutěžit celou zakázku o téměř šest milionů korun levněji, ale také přiklepnutí evropské dotace, která se v tomto případě pohybuje v částce 8,3 milionu korun. To ve výsledku znamená úsporu krajského rozpočtu a tím finanční prostor pro další školy," sdělil krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj