Českotřebovští tenisté mají novou moderní halu…

Česká Třebová – Česká Třebová se před začátkem zimního období dočkala nové moderní tenisové haly, která zlepší komfort tenistů zdejšího tenisového klubu, ale i široké veřejnosti. Náklady na stavbu dosáhly částky 26,5 milionu korun a byly hrazeny z rozpočtu města. Pardubický kraj v posledních letech v rámci svých dotačních programů podpořil tenisový klub částkou přesahující 600 tisíc korun na rekonstrukce a úpravy provozní budovy, ale také dotacemi na činnost mládeže. Slavnostního otevření haly se proto zúčastnil také hejtman Martin Netolický.

„Posledních sedmnáct let využívali tenisté přetlakovou halu se dvěma kurty, která však byla po takto dlouhé době vyžilá a hlavně její provoz a udržování bylo velmi finančně nákladné. Navíc zde byly pouze dva kurty, což omezovalo možnosti tréninku, ale i pronájmu pro veřejnost. Nyní jsou v nové hale celkem tři kurty s umělým povrchem, čímž se zlepší i celkové prostředí pro tenisty," uvedl hejtman Martin Netolický. „Vzhledem k tomu, že bylo nutné postupně upravit také provozní budovu klubu, ve které se nachází šatny a sociální zařízení, tak jsme v několika letech v rámci jednoho z našich dotačních titulů uvolnili částku přesahující 600 tisíc korun," doplnil hejtman krajské příspěvky Tenisovému klubu Česká Třebová.

Stavbu haly však provázela řada problémů. Původní záměr města byl, aby byla využita dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou však město nezískalo. Z toho důvodu muselo celou investiční akci financovat ze svého rozpočtu. Následně se město již v průběhu stavby muselo potýkat s odporem obyvatel, kteří bydlí v okolí. Ti si stěžovali především na neatraktivní vzhled a fakt, že jim hala bude zastiňovat jejich pozemky.

Zdroj a foto: Pardubický kraj