Budoucí podobu Winternitzových mlýnů zatím jen v plánech a modelech uvidíte v Domě U Jonáše…

Pardubice – Východočeská galerie v Pardubicích ve spolupráci s majitelem areálu mlýnů, architektem Lukášem Smetanou, a několika zapojenými architektonickými studii připravila výstavu k obnově Winternitzových mlýnů v příštích letech. Poprvé tak veřejnosti představuje celý očekávaný projekt proměny hlavní budovy mlýnů na moderní krajskou galerii, jejímž autorem je architekt Petr Všetečka, ale i další části plánované rekonstrukce areálu.

Budovu Winternitzových automatických mlýnů, národní kulturní památku a jednu z nejkrásnějších staveb věhlasného architekta Josefa Gočára, zakoupil Pardubický kraj pro Východočeskou galerii v Pardubicích.  „Díky velkorysému a prozíravému rozhodnutí krajských zastupitelů koupit tuto majestátní stavbu architekta Josefa Gočára a přebudovat ji pro kulturní účely stojíme před velmi zodpovědným úkolem," říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek pro majetek, investice a kulturu. „Na jednu stranu musíme ctít podobu, kterou dal tehdy průmyslové stavbě slavný architekt, a na druhou stranu by zde měla vyrůst moderně vybavená kulturní instituce." Poděkoval všem, kteří se na celém procesu podíleli. „Je to šance pro galerii, aby se stala vyhledávanou kulturní institucí nejen pro celý kraj, ale upoutala pozornost i v rámci republiky či v zahraničí," řekl na vernisáži Roman Línek.

Řez budoucí galerií
« z 5 »

V další části výstavy jsou představeny projekty, které jsou součástí proměny tzv. mlýnského ostrova včetně nové podoby sila, patřícího architektovi Lukáši Smetanovi, polytechnických dílem a městské galerie a dalších soukromých staveb.

Na přípravě výstavy galerie spolupracovala s architektonickými ateliéry Transat architekti, ZETTE atelier, Šépka architekti a Prokš Přikryl architekti. Návštěvníci mohou prostřednictvím instalace nahlédnout do zákulisí práce jednotlivých projekčních týmů a zúčastnit se komentované prohlídky výstavy a také besedy s architekty Petrem Všetečkou a Lukášem Smetanou.

Doprovodné programy k výstavě:

úterý/ 23.4. / 17:00/ Dům U Jonáše
Komentovaná prohlídka výstavy s architekty Lukášem Smetanou a Petrem Všetečkou

pátek/ 24.5. / 17:00/ Dům U Jonáše
Komentovaná prohlídka výstavy v rámci Muzejní noci s architektem Lukášem Smetanou

Zdroj a foto: Pardubický kraj