Barchov řeší školku a revitalizaci Podolského potoka

Pardubicko – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil obec Barchov nedaleko Pardubic. Se starostkou Ivetou Krebsovou řešil především kultivaci a revitalizaci okolí Podolského potoka či rozvoj obce ve vazbě na novou výstavbu rodinných domů.

„Barchov obdržel kladné stanovisko Povodí Labe k revitalizaci a kultivaci okolí Podolského potoka, který protéká obcí a v Srnojedech se vlévá do Labe. Tento potok způsobil poměrně velké problémy v roce 2020 především na Heřmanoměstecku, ale také v Barchově. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivity, které chceme dlouhodobě podporovat, jsme připraveni podpořit přípravu projektové dokumentace, na základě které bude znám rozpočet," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že součástí projektu mají být nejen protipovodňová opatření, ale také zkulturnění prostoru bývalého koupaliště, kde by měla vzniknout vodní tůň, rekreační a odpočinková zóna pro občany.

Starostka Iveta Krebsová informovala hejtmana také o navyšujícím se počtu obyvatel obce v souvislosti s novou zástavbou rodinných domů. To klade nároky na zajištění míst ve školkách, což je problém, který řeší řada obcí v okolí Pardubic. „Vzhledem k věkové struktuře a nárůstu počtu obyvatel řešíme velmi intenzivně umisťování dětí do školek. Základní školu máme vyřešenou spoluprací s městem Pardubice, ale školku se nám zatím bohužel nedaří řešit. Zvažujeme různé varianty, které budou z pohledu investic a provozu nejlepší," uvedla Iveta Krebsová, která hejtmana pozvala na obecní posvícení, které je plánováno na 9. září.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj