Aktuální policejní kontroly…

KRAJ – Od 1. března 2021 bude Policie ČR kontrolovat pohyb osob mezi okresy. 

S ohledem na usnesení Vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření, kterým dochází k omezení volného pohybu osob od 1. března 2021 budou policisté našeho krajského ředitelství provádět namátkové kontroly dodržování výše uvedeného usnesení. Do těchto opatření nasadíme denně několik desítek policistů pořádkové policie, služby kriminální policie a vyšetřování a od zítra, tj. 2. března 2021 i příslušníků Armády ČR a Celní správy.

Kontroly jsou namátkové, nicméně jsou plošné, tzn. se s policisty a kontrolami se můžete setkat nejen na silnicích, ale také na nádražích, u obchodních domů nebo běžně ve městě. Nekontrolujme pouze dodržování nových nařízení, ale také povinnost ochrany dýchacích cest a uzavření některých provozoven.

Krizové opatření nařizuje, kromě jiného, osobám povinnost prokázat důvodnost využití výjimek v něm uvedených, což znamená, že důkazní břemeno v případě provedení namátkové kontroly bude na dané osobě, která by měla prokázat splnění uváděné výjimky. Samotné rozhodnutí na místě bude na policistovi.

Nejčastější dotazy spojené s různými životními situacemi a vzory formulářů pro vyplnění a následné prokázání se při kontrole, jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR zde.

Autor: mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ – tisková mluvčí policie Pardubického kraje
Zdroj: Policie ČR