Známe vítěze národní soutěže Chléb roku 2018…

Pardubice – 6. června 2018 proběhla v Pardubicích tradiční pekařská slavnost s názvem Dny chleba. Její součástí byla prestižní národní soutěž Chléb roku. V ní letos hodnotili kvalitu českého chleba také studenti potravinářských škol. Výsledky soutěže Chléb roku 2018 jasně ukazují, že špičková kvalita českého chleba není zohledněna v jeho spotřebitelské ceně.

Dny chleba – největší pekařská akce v zemi

Dny chleba každoročně pořádá Svaz pekařů a cukrářů v ČR. V rámci 24. ročníku se akce zúčastnilo přes 400 potravinářských odborníků. Součástí akce byla vedle národní soutěže Chléb roku také výstava dodavatelů pekárenského oboru a odborný seminář na téma: „Český chléb – zázrak z mouky a vody". Akt svěcení chleba – „Božího daru" celebroval generální vikář Královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha. Akci finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR. Již podeváté byla strategickým partnerem akce společnost Tesco Stores ČR v jejíž prodejní síti budou vítězné chleby roku dostupné široké veřejnosti.

Chleba roku 2018 – výsledky

Kvalitu soutěžních chlebů hodnotilo v každé kategorii 7 zkušených odborníků s certifikací pro senzorickou analýzu pekařských výrobků. V propracovaném 100 bodovém schématu hodnocení komisaři posuzovali senzorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůležitější. Nejlepší chléb v kategorii „Konzumní chléb" upekli v pekárně PECUD Žandov. Vítězem v kategorii „Řemeslný chléb" se stal výrobek z pardubické pekárny UNITED BAKERIES. Vítězem volné kategorie chlebových specialit „Chléb bez hranic" se stala pekárna LAPEK Jihlava. V kategorii „Chléb pro mladé" vyhodnotili budoucí profesionálové, studenti potravinářských škol, výrobek z pekárny ADÉLKA Pelhřimov.

Cena chleba neodpovídá jeho špičkové kvalitě

Český chléb je 5. nejlevnější v EU, levnější je pouze na Balkáně (Eurostat). Výrobní cena chleba (15,71 Kč; ČSÚ – 4/2018) většinou neumožňuje pokrýt výrobní náklady. Výrobní cena chleba stagnuje již od roku 2008 (16,80 Kč; ČSÚ). „Pekaři nepovažují současné výrobní ceny chleba za odpovídající jeho skutečné hodnotě. Kvitujeme však pozitivní trend, že s rostoucí koupěschopností jsou ochotni Češi si za kvalitní chléb připlatit," komentuje současnou situaci výkonný ředitel Svazu pekařů Jaromír Dřízal.

Trendy na chlebovém trhu

  • V současnosti vyrábí chléb v ČR cca 700 klasických pekáren. Ty provozují cca 2.500 specializovaných prodejen pečiva. V nich se prodává cca 15 % všech pekařských výrobků v zemi.
  • Zákazníci nakupují chléb nejčastěji v supermarketech (63 %) a v pekařských prodejnách (27 %).
  • Většina zákazníků (70 %) preferuje nákup nebaleného chleba v cenové hodnotě 21 – 30 Kč za kg.
  • Kvalita chleba a pečiva je pro spotřebitele velmi důležitá a se zvyšující se koupěschopností obyvatelstva roste počet těch, kteří jsou ochotni si za ni připlatit. Při výběru chleba je pro zákazníky nejdůležitější vzhled (36 %), výrobce (24 %) a další kvality, např. chuť, kvalita, složení či předchozí zkušenost (22 %).
  • Cena je při nákupu důležitá jen z 15 % (cena je podstatná hlavně pro střední věkovou kategorii a pro osoby se základním vzděláním).
  • Při výběru chleba se spotřebitelé začínají orientovat na speciální a dražší druhy. Nejoblíbenější však stále zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná varianta Šumava.
  • Téměř 1/3 chlebového sortimentu dnes tvoří speciální druhy. Postupně roste poptávka po chlebu s vyšším podílem žitné mouky, celozrnných a vícezrnných chlebech. Zákazníci také čím dále více vyhledávají kvalitní kvasový chléb od regionálních a řemeslných pekáren.

 

Zdroj a foto: Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s.,


Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s., je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. V současné době sdružuje 120 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin a služeb pro tyto obory a potravinářských škol. Více informací na www.svazpekaru.cz. Podrobné informace o fenoménu „chléb" naleznete na chlebovém portálu www.chlebnasvezdejsi.cz.