Změny v městské autobusové dopravě Chrudimi…

Chrudim – Změny souvisí s dopravním opatřením na mostu v Malecké ulici a se zahájením stavebních prací na Terminálu veřejné dopravy v ul. Čs. armády v Chrudimi.

Odbor dopravy MěÚ Chrudim oznamuje cestujícím Městské autobusové dopravy v Chrudimi (dále i „MAD“), že z důvodu havarijního stavu mostu „M34“ v ulici Malecká („kratší“ most přes náhon) a s tím spojené změny jeho zatížitelnosti, dojde k omezení vjezdu vozidel o hmotnosti větší než 3,5 t („jediné vozidlo“ – 6 t), tedy i autobusů MAD. S platností od 1.10.2019 dojde k změně trasy dotčených linek MAD a do odvolání bude zastavena obsluha autobusové zastávky „Chrudim, K Májovu“. Cestující, kteří tuto zastávku využívají, budou moci použít nejbližší zastávku „Chrudim, Tovární-sladovna“.

Další změny v MAD jsou spojené se zahájením stavebních prací na realizaci stavebního záměru „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“, které se dotknou provozu zejména v ulici Čs. armády.   

Změny na dotčených linkách budou následující:

– linka č. 1 (625001) bude vedena ze zastávky „Chrudim,,žel.stanice“ na Větrník po stávající trase a odtud dále na zastávky „Stromovka“, „V Malecku“, „U kapličky“, a následně Moravskou ulicí na zastávku “Tovární-sladovna“ a dále na zastávku „žel.stanice“,

– linka č. 4 (625004) bude vedena ze zastávky „žel.stanice“ na Větrník – na zastávku „Tovární-sladovna“ po stávající trase a odtud Rubešovou ulicí na zastávky „hasičská stanice“, „Topolská“, „Topolská-pošta“ a  „Na Větrníku“. 
Zastávky „U kapličky“ a „V Malecku“ ve směru na Větrník nebudou obsluhovány z důvodu nemožnosti bezpečného odbočení autobusů MAD z Rubešovy ulice do Moravské ulice.
V opačném směru z Větrníku pojede linka č. 4 po trase linky č. 1 (viz text výše),

– od 25.10.2019  do 8.11.2019 v souvislosti s uzavírkou křižovatky ul. Čs. armády a Rooseveltova při výstavbě terminálu budou linky č. 1 a č. 4 vedeny ze zastávky „ žel.stanice“ do zastávky „Poděbradova“ ulicemi Čs. armády, Škroupova a Palackého třída.
Zastávka pro odjezd těchto linek před nádražní budovou zůstává v nezměněné poloze.
Linka č. 3 (625003) ve směru z Větrníku do Markovic přijede ze zastávky „Škroupova“ k zastávce „žel.stanice“ tak, že se otočí kolem ostrůvku na nově zřízenou dočasnou zastávku před vchodem do nádražní budovy. Odtud pojede zpět ulicemi Čs. armády a Škroupova na zastávku „Borzna“ na Palackého třídě a odtud dále po stávající trase.
Linka č. 4 ve směru do průmyslové zóny bude vedena ze zastávky „ žel.stanice“ jako linka č. 3, avšak bez zastavení na zastávce „Borzna“,

– od 9.11.2019  do 14.12.2019 se provoz linek městské autobusové dopravy vrátí do stavu k 1.10.2019 (viz první a druhá odrážka).

Odjezdy spojů výše uvedených linek z jednotlivých zastávek budou mírně upraveny s odchylkou 1-2 minuty proti současnému stavu. Bližší informace o jízdních řádech budou k dispozici v aplikaci IDOS.

Ostatní linky MAD v Chrudimi budou v provozu beze změny.

Od 15.12.2019 začne platit nový jízdní řád MAD v Chrudimi.

Zdroj a foto: Městský úřad Chrudim

  •  
  •