Zkusme do likvidace kůrovcové kalamity zapojit hasiče, navrhuje hejtman Netolický…

Pardubice – Ke svému druhému jednání se v pondělí sešel krajský kůrovcový kalamitní štáb. Pod vedením hejtmana Martina Netolického jednali zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Lesů ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, vlastníků lesů, dopravců a zpracovatelů o aktuální situaci kůrovce v regionu, ale také o postavení a aktivity státu. Hejtman navrhl zapojení profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek do odstraňování kůrovcového dřeva a vytvoření krajského koordinátora pro obce a vlastníky lesů. Kraj je navíc připraven pro příští rok vyčlenit pro drobné vlastníky lesů finance ze svého rozpočtu. Požaduje však spoluúčast státu.

„Vzhledem k tomu, že je velký problém s personálními kapacitami v rámci kácení a odstraňování kůrovcového dřeva, tak si myslím, že by mohli hasiči pomoci. Kůrovec je jako požár, ale trvá mnohem déle a obnova lesů trvá také velmi dlouho. I díky krajským dotacím se nám podařilo vybavit dobrovolné jednotky velmi kvalitní technikou, kterou by bylo možné nasadit nejen v rámci výjezdů a různých větrných smrští.,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že by kraj mohl pro tyto potřeby přizpůsobit některý ze svých dotačních titulů. O této myšlence bude chtít hejtman v dohledné době jednat s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR.

Kraj je připraven vytvořit pro malé vlastníky lesů dotační program

„Kůrovcová kalamita není izolovaným problémem jednoho či druhého kraje. Jedná se o záležitost, kterou musí primárně jako nositel řešit stát ve spolupráci s kraji, svými organizacemi a vlastníky lesů. Tomu musí odpovídat také vyčleněné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Kraje nemohou být hlavním nositelem, ale spíše dalším zdrojem. My jsme v tuto chvíli připraveni pro příští rok v rámci nového dotačního titulu uvolnit prostředky na těžbu a přiblížení dřeva na odvozní místo pro malé vlastníky lesů do 50 hektarů. Mohlo by se jednat až o 200 korun za kubík dřeva, což je podle jednotlivých vlastníků částka, která by jim výrazně pomohla. Finanční náročnost odstranění jednoho kubíku se totiž pohybuje okolo 600 korun,“ řekl hejtman Martin Netolický, který bude tento krajský záměr debatovat s Ministerstvem zemědělství ČR. To by se mělo podle hejtmana finančně také podílet. „V tuto chvíli existují obecné přísliby, avšak vlastníci lesů mají obavu, že pakliže budou dotace vyhlášené, jejich administrace bude velmi složitá. Krajské dotace jsou proti tomu vnímány jako velmi snadné a žadatele nezatěžující,“ doplnil hejtman.

Pro zajištění lepšího informačního servisu pro vlastníky lesů, zpracovatele a obce plánuje kraj vytvoření pozice koordinátora. „Koordinátorem bude vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství. Nevytváříme tak novou pozici, ale rozšiřujeme pracovní náplň tak, aby bylo možné všem, kteří o to projeví zájem podávat aktuální a relevantní informace. Zároveň chceme vytvořit informační portál s důležitými odkazy a mapovými podklady,“ uvedl krajský radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.

Hasiči mohou pomoci při likvidaci kůrovcového dřeva, potvrdil hejtmanovi krajský ředitel hasičů

Hejtman Martin Netolický jednal s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Alešem Černohorským a krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem o možnosti zapojit jednotky dobrovolných hasičů do likvidace kůrovcem napadených stromů. Jedná se o návrh, který vznikl na jednání krajského kůrovcového štábu. Dobrovolní hasiči disponují dostatečným množstvím techniky, ale také personálními kapacitami, které naopak schází vlastníkům lesů.

„V současné situaci, kdy majitelé lesů nejsou schopni sehnat personální kapacity na pokácení a odvoz kůrovcem nakažených stromů se jeví dobrovolní hasiči jako zajímavá možnost, jak lesům pomoci. V rámci našeho kraje je v tuto chvíli u dobrovolných jedotek přes 300 pil. Řada z nich byla pořízena s pomocí krajských dotací, a proto nyní chceme vymyslet způsob, jak hasiče zapojit,“ řekl hejtman Netolický. „Na základě zákona o požární ochraně je možné hasičské jednotky využít, pakliže bude zajištěna úhrada nákladů spojených s těmito pracemi. Rádi bychom proto vedle dotace pro vlastníky lesů podpořili také zřizovatele jednotek, tedy obce, které by získaly finanční prostředky na pokrytí této činnosti. Obec by zároveň mohla fungovat jako koordinátor, jelikož zná vlastníky lesů ve svém katastru,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že konkrétní představa o fungování celého systému bude vypracována ve spolupráci s HZS ČR a krajským sdružením dobrovolných hasičů.

Profesionální hasiči v kraji nabízí těm dobrovolným také metodickou pomoc. „V tuto chvíli se může stát, že některé dobrovolné jednotky mají nově pořízenou pilu, ale nemají vyškolenou osobu. Pan ředitel Černohorský proto přislíbil aktivní přístup profesionálních hasičů právě v rámci proškolení tak, aby v každé jednotce byla minimálně jedna osoba, která může pilu obsluhovat,“ doplnil hejtman Netolický, který bude o celé záležitosti v září jednat s generálním ředitelem HZS ČR Drahoslavem Rybou.

Zdroj: Pardubický kraj
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ

 
 
 • Na tři dny se uzavře komunikace z Lázní Bohdaneč do Přelouče. Důvodem bude pokládka nového asfaltu…
 • Pardubicko – V současné době probíhá rekonstrukce mostu na silnici II/333 z Lázní Bohdaneč do Přelouče. Jedná se o přemostění Černské strouhy,

   
   
 • Cena za teplo z Opatovic v příštím roce rodinný rozpočet zásadně nezatíží…
 • Pardubicko – Cena tepla od Elektráren Opatovice, a.s. (EOP) pro rok 2022 činí na nejvyšší úrovni 598,50 Kč/GJ včetně DPH.  I přes

   
   
 • Při požáru utrpěla jedna osoba popáleniny…
 • Pardubicko – V pondělí v podvečer pardubičtí profesionální hasiči zasahovali u požáru rodinného domu ve Svítkově. V plamenech byla jedna

   
   
 • Kraje bez fakultních nemocnic potřebují pro provoz velkých očkovacích center pomoc státu či praktiků…
 • Pardubice – V návaznosti na iniciativu nazvanou „Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům“ prosí Pardubický kraj,

   
   
 • Pardubické sociální služby obdržely zásoby ochranných prostředků…
 • Pardubice – Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb obdrželi zásoby respirátorů a nanoroušek, které jim mají pomoci v prevenci proti koronaviru. Ochranné