Zdravotníci procházejí kurzy prevence násilí a sebeochrany…

Svitavy – Verbální nebo fyzické násilí ze strany pacientů zažije během svého profesního života každý zdravotník a musí se umět proti těmto výpadům bránit. Proto NPK nabídla svým zaměstnancům kurzy prevence násilí a sebeochrany.

Jejich lektorem je Jaroslav Pekara, odborný asistent Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., a zároveň vedoucího studijního oboru Zdravotnický záchranář, který se věnuje problematice prevence násilí ve zdravotnictví v České republice více než 12 let. První část jeho kurzu je zaměřena na prevenci násilného chování. Cílem je předejít fyzickému útoku prostřednictvím verbální i neverbální komunikace. V druhé části se nacvičuje obrana před útokem.

Cílem je zvládnutí situace bez újmy zdravotníka i pacienta

Pokud dojde k napadení zdravotníka, musí chránit své zdraví i zdraví ostatních pacientů svojí obranou. Tyto situace mohou vyvolávat pacienti pod vlivem omamných látek, stejně jako lidé, kteří se dostanou do stresové situace. Během nácviku fyzické sebeochrany si účastníci kurzu zkouší techniky omezení násilného pacienta, které jsou bezpečné jak pro zdravotníka, tak i pro agresivního pacienta. Lektora doprovázejí na kurzech figuranti, kteří dovedou velmi realisticky napodobit rozrušeného pacienta a nácvik jejich zvládání je díky tomu velmi realistický.Zdravotníci si s nimi projdou v bezpečném prostředí situace držení pacientem, útok pěstí, kopem, škrcení a prostřednictvím mikrosimulací si každý vyzkouší, jak se v těchto konkrétních případech bránit. Posledním bodem programu je školení bezpečného držení pacienta pro naložení omezovacích prostředků, ke kterému může v krajních případech rovněž dojít.

Cílem je zvládnutí situace bez újmy zdravotníka i pacienta
« z 14 »

Školení prevence násilí a sebeochrany vychází z třináctiletého monitorování situace násilí v podmínkách českého zdravotnictví. Poznatky získal Jaroslav Pekara výzkumy, účastí na projektech, rozhovory s napadenými jedinci, ale i s útočníky. „Učíme zdravotníky doporučené postupy, kterými lze zvládnout nebezpečné situace. Účastníky kurzů upozorňuji, že nemusí být využitelné ve všech případech. Každá situace i pacient jsou individuální," uvedl Pekara.Účastníci kurzu se také obohacují svými podněty a zkušenostmi navzájem. V průběhu diskuze popisují situace, ve kterých se sami ocitli a spolu s ostatními účastníky kurzu hledají jejich optimální řešení.

Kurzy začala NPK pro své zaměstnance pořádat pod hlavičkou programu Přátelská nemocnice. „V roce 2019 máme v plánu proškolit během několika setkání celkem 306 zaměstnanců. Kurzy jsou plánovány ve všech lokalitách až do 13. listopadu tohoto roku, plánujeme pokračovat i v roce příštím. Kurzy jsou různě intenzivní podle charakteru pracoviště a typu kurzu. V některých z nich je zařazena simulace reálných situací z praxe se zpětnou videovazbou, jinde zase nácvik s figurantem. Péče o pacienty s sebou přináší občas i incidenty a v roce 2018 jich bylo v systému pro hlášení nežádoucích událostí Nemocnice Pardubického kraje evidováno celkem 169. Vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím zážitkových kurzů preferujeme především z toho důvodu, že je zkrátka dobré být na takové situace a jejich zvládání dobře připraveni," uvedla Markéta Nemšovská, vedoucí oddělení řízení kvality NPK a zároveň vedoucí projektu Přátelská nemocnice.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. / Svitavská nemocnice