Zdravohrátky mají u žáků základních škol úspěch…

Svitavy – Projekt Pardubického kraje Zdravohrátky zavítal na Střední zdravotnickou školu Svitavy. Na projekt podporující vzdělávací systém ve zdravotnictví zavítalo 67 žáků z 12 základních škol.  Připraveny pro ně byly úkoly na stanovištích ve škole a také v nemocnici a na záchranné stanici. Mnozí z nich si tak prohlédli svoji budoucí školu a možná také místo pro výkon povolání. Akce se zúčastnili radní pro školství Bohumil Bernášek a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. 

„Zdravotnická škola připravila pro žáky pestrý program a to i navzdory ztíženým podmínkám ve škole. Důvodem je dokončování investičního projektu v oblasti odvlhčení budovy a výstavba sociálního zařízení a nové učebny. Těší mě, že je o Zdravohrátky velký zájem. Navíc se ukazuje, že nemalé procento žáků se letos rozhodlo studovat na našich zdravotnických školách na základě loňské návštěvy tohoto projektu,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek. 

Zdravohrátky se konají na všech zdravotnických školách v Pardubickém kraji. V Ústí nad Orlicí se uskutečnily 13. listopadu. V Chrudimi jsou přichystané na 4. prosince a poslední se uskuteční v Pardubicích o týden později. 

Zdravohrátky mají u žáků základních škol úspěch
« 1 z 10 »

„Zdravohrátky jsou důležitým příspěvkem kraje k postupnému posílení zdravotnického personálu v našich zdravotnických zařízeních. Snaží se ukázat atraktivitu tohoto oboru a zároveň jde o skvělou prezentaci všech čtyřech zdravotnických škol,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Žáci osmých a devátých tříd na pěti stanovištích poznávali přístroje na měření fyziologických funkcí, vyzkoušeli si masáž pomocí baněk nebo fixaci poraněných končetin.  Určovali krevní skupiny a poznávali kosti a orgány v lidském těle. Čekal je také nácvik resuscitace a prohlídka sanitních vozů. 

„Zájem o zdravotnictví poslední dobou roste všude v našem kraji. Žákům přeji, aby si Zdravohrátky užili a seznámili se všemi dobře připraveným aktivitami a zauvažovali nad tím, zda by je práce ve zdravotnictví bavila. Mohu jim zaručit, že pokud by se vydali touto cestou, tak budou mít dobré uplatnění v budoucnu,“ dodal Ladislav Valtr.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

  •  
  •