Zastupitelé budou jednat o převodu pozemků na Červeňáku…

Pardubice – Pozemky v lokalitě Červeňák by již brzy mohly patřit městu. Finální verzi smlouvy o bezúplatném převodu, která byla vypracována po dohodě mezi Pardubicemi a Ministerstvem obrany ČR, dnes schválila rada, ve čtvrtek o ní budou jednat ještě zastupitelé. V případě, že ji odsouhlasí, budou ze strany města učiněny všechny kroky potřebné k převodu území o výměře přes 19 hektarů.

O pozemcích v lokalitě bývalého vojenského cvičiště se jedná od roku 2011. „Během jednotlivých jednání mezi městem a ministerstvem byl postupně specifikován jak rozsah převáděných pozemků, tak i důvody pro jejich převod. V návrhu smlouvy je navíc zakotven závazek, že město bude areál, jehož účetní hodnota přesahuje 21 milionů korun, využívat po dobu následujících 20 let od nabytí právní moci k veřejným, nikoli komerčním účelům, například pronájmu či prodeji. V opačném případě by městu hrozily sankce," uvádí náměstkyně primátora Helena Dvořáčková s tím, že návrh smlouvy počítá i s výstavbou jihovýchodního obchvatu. Zavazuje město Pardubice k tomu, že v rámci přípravy výstavby převede pozemky nezbytné pro tuto stavbu bezúplatně na stát jako investora stavby.

Aby však mohly být pozemky využívány ve veřejném zájmu, je třeba zabezpečit stávající stavby, které se v lokalitě nacházejí. „Vzhledem k tomu, že lokalita dlouhou dobu chátrala, veškeré stavby v tomto území jsou již ve velmi zanedbaném stavu a vyžadují okamžitou sanaci, rekonstrukci, případně demolici. Abychom mohli pozemky veřejnosti zpřístupnit v maximální míře co nejdříve, je nutné nejprve určit správce tohoto území a provést jednotlivé stavební úpravy," dodává náměstkyně. „Správce by měl kromě zabezpečení staveb mimo jiné zahájit kroky k tomu, aby mohly být lokalizovány inženýrské sítě, vyhotoveny příslušné geometrické plány a vypořádány majetkoprávní vztahy, například zřízení věcných břemen s držiteli licencí či zřízení služebností," doplňuje náměstkyně.

Pokud zastupitelé podobu smlouvy schválí, bude zbývat odsouhlasení finální verze ze strany státu. Samotný převod totiž ještě podléhá schválení Ministerstvem financí a dokončen by mohl být do poloviny tohoto roku.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ