Záškoláctví je protizákonné…

CHRUDIMSKO – Chrudimští policisté se zabývají případem, ve kterém má dítě navštěvující základní školu více než 320 zameškaných hodin. 

Právní pochybení zákonného zástupce je spatřováno v paragrafu 201 trestního zákoníku tím, že mohlo docházet k ohrožení rozumového, citového a mravního vývoje nezletilého dítěte. Dle oznámení školy celkem 326 vyučujících hodin nebyly řádně omluveny, některé odůvodněny.

Matce dle zákona  v případě prokázání viny hrozí až dvouleté vězení.

Zdroj: Policie ČR
Foto: ilustrační redakce

  •  
  •