Zásah policistů ve Svitavské nemocnici? Kdeže, do nemocnice je přivedlo přání pomoci druhým…

Svitavy – Ve středu ráno postávalo kolem nemocnice hned několik policejních aut. „Copak se asi děje?“, museli si říkat kolemjdoucí. Důvodem ale byla ochota policistů pomáhat ostatním lidem i jiným způsobem než během své práce. Darovali zde svoji krev.

Jednadvacet policistů se sešlo 3. dubna u transfuzního oddělení Svitavské nemocnice, aby zde společně darovali krev. Tím, kdo své kolegy zalarmoval, byl Ondřej Zeman, tiskový mluvčí Policie ČR za Územní odbor Svitavy, který pravidelně daruje krev už od svých 18 let. „Oslovil jsem ostatní kolegy, jestli by se mnou nešli darovat krev, která je potřeba neustále. Tím, že je nás na odboru hodně, můžeme nabídnout různé krevní skupiny. Díky tomuto nápadu jsme se tady dnes sešli,“ uvedl Ondřej Zeman a dodal, že ze zkušenosti ví, že řadě lidí chybí k dárcovství jen ten prvotní impuls dojít poprvé na transfuzní stanici.

Darování krve vždy předchází poučení dárce, vyplnění dotazníku a vyšetření předodběrového vzorku krve. Po vyšetření u lékaře a konzultaci dárcovského dotazníku a výsledků předodběrového vzorku krve je dárce uznán jako schopný, nebo neschopný odběru. Překážkou pro darování krve jsou mimo jiné některá chronická onemocnění, velká fyzická námaha, riziko infekční nákazy (např. nedávný pobyt v rizikových lokalitách) nebo proběhlá operace či lékařský zákrok v uplynulých měsících. Tyto i jiné faktory vyřadily z dárcovství i čtyři policisty.

Zásah policistů ve Svitavské nemocnici? Kdeže, do nemocnice je přivedlo přání pomoci druhým
« 1 z 4 »

Skupinový odběr krve svitavských policistů byl koordinován s primářkou transfuzní stanice Svitavské nemocnice Dagmar Veselou, aby oběma stranám vyhovovalo načasování akce, a zároveň nenastaly časové prodlevy v odběrech pravidelných dárců, kteří transfuzní stanici navštěvují. „Považuji tuto aktivitu policie za velký přínos. V jejích řadách je řada mladých a zdravých mužů, u kterých je předpoklad, že mohou být dlouhodobí aktivní dárci. A ty nejvíce potřebujeme,“ uvedla primářka Veselá.Více než polovina policistů, kterým byla odebrána krev, byli prvodárci, celkem devět mužů a jedna žena. Jejich věkový průměr byl 34 let.

„Myslím, že by to mohl být začátek hezké tradice a že místní svitavský odbor bude na odběry docházet pravidelně. Pokud to bude podnět pro další prvodárce, kteří o dárcovství uvažují, tak by to bylo jen dobře,“ shrnul svoji návštěvu transfuzní stanice Ondřej Zeman.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Svitavská nemocnice

  •  
  •