Zaměstnanci školských zařízení se učí, jak si poradit s násilníkem…

Pardubice – Na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích zazněly výstřely. Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se zde učili, jak se zachovat v případě, že se ve škole objeví násilník. Školení bylo založeno především na teorii, avšak účastníci si nabyté dovednosti vyzkoušeli i v praxi.

„Jedná se o první školení, které mělo za úkol připravit zaměstnance na útok aktivním střelcem nebo jakoukoli agresivní osobou v prostorách školy. Školení považujeme za jednu z důležitých aktivit ve vzdělávání pracovníků, a proto jej nerealizujeme pouze ve školách zřizovaných krajem, ale také v dětských domovech a speciálních školách, protože každé z těchto zařízení má jiný režim a jiné potřeby ochrany," uvedl radní pro oblast školství Josef Kozel.

Učitelé se na školení seznámili s tím, jak správně reagovat, jaké nástroje mohou využít, jaké doporučené metody z bezpečnostních plánů je vhodné použít jako okamžitou reakci a jak se zachovat poté, co bezprostřední nebezpečí odezní. Účastníci školení se tak například dozvěděli, že mohou jako ochranný prostředek efektivně využít židli nebo batoh a co o útočníkovi prozradí způsob, jakým drží zbraň. Na teoretickou část poté navazovalo samotné cvičení, kde si všichni prakticky prověřili své dovednosti v reálných situacích. Všechny tyto nácviky probíhají bez účasti žáků.

„Na zajištění školení spolupracujeme s odbornými firmami a instruktory, ale také s Policií České republiky. Všechny aktivity jsou realizované v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra na ochranu měkkých cílů a jednoznačně budeme pokračovat v proškolování zaměstnanců i v případě dalších škol a školských zařízení," doplnil Josef Kozel.

Zdroj a foto: Pardubický kraj