Zaměřeno na nákladní dopravu a autobusy…

KRAJ – V rámci celorepublikové akce vyhlásil náměstek ředitele plk. Mgr. Miloslav Houdek na celý uplynulý týden dopravně bezpečnostní akci, zaměřenou na kontrolu řidičů nákladních vozidel a autobusů.

Od pondělí do neděle byli do této akce nasazeni nejen policisté z dopravní služby, zařazení v kamion týmu, ale také policisté z cizinecké policie a v součinnosti i kolegové z Celního úřadu Pardubického kraje.

Kolegové z dopravní služby se zaměřili na kontrolu dodržování povinností pro silniční nákladní a osobní přepravu. Kontrolovali nejen doklady, technický stav, požití alkoholu, ale i to zda mají řidiči v pořádku tachografy, zda dodržují přestávky, zda mezinárodní linky nemají padělané licence, zda u vozidel kategorie M1 nejsou bez schválení dodatečně namontována další sedadla nebo i omezení jízdy některých vozidel v prázdninovém období.

Kolegové z cizinecké policie se zaměřili na pátrání po hledaných osobách či věcech, na nelegální převoz drog, zbraní i osob, které se na našem území zdržují neoprávněně v souvislosti s přetrvávající migrační vlnou. Na místě byli s vozidlem Schengenbus, kdy se jedná o vozidlo speciálně vybavené pro kontrolu dokladů. U cizinců kontrolovali oprávněnost pobytu na území ČR a ověřovali pravost dokladů. K tomu využívali speciální techniku – Videospektrální komparator Regula  4305 DMH, který umožnuje zvýraznit jistící prvky kterými je doklad opatřen a následně toto porovnat s databází vzorů dokladů. V případě potřeby měli možnost použít i mikroskop Nikon. K dalším úkonům patřila i kontrola vozidel se zaměřením na skrytá místa a úkryty v souvislosti s pašováním zejména osob ale i zboží. K tomuto kolegové využívali Heartbeat detektor srdečního tepu.

Úkoly kolegů z Celního úřadu Pardubického kraje popisuje jejich tiskový mluvčí por. Ing. Václav Kánský. „V rámci společné kontrolní akce  pardubičtí celníci  pátrali po  zboží ze třetích zemí, které  uniklo celnímu dohledu.  Prověřovali, zda  převážené zboží podléhá spotřebním daním a  byla z něho řádně odvedena spotřební daň. Kontrolovali také dodržování zákazů a omezení, například v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, chráněných živočichů a rostlin,  omamných a psychotropních látek.  Vykonávali rovněž  činnosti agendy SOD –  státního odborného dozoru v silniční dopravě.“

Během akce bylo zkontrolováno 320 vozidel – NA nad 3,5 tuny: 172 z ČR; 43 ze zemí EU, EHP a Švýcarské konfederace; 4 ze třetích zemí. BUS: 7 z ČR; 6 ze zemí EU, EHP a Švýcarské konfederace a 2 ze třetích zemí. Celkem jsme zjistili 107 přestupků. Z hoho u NA – 2x alkohol u řidiče; 3x nepoužití bezpečnostních pásů; 7x nedodržení doby řízení a odpočinku; 7x nevyhovující technický stav; 3x nesprávné používání tachografu. BUS:3x nedostatky v dokumentech řidiče, vozidla či dopravce; 1x nesprávné používání tachografu. V rámci kontrol jsme také zjistili osm cizinců nelegálně se zdržujících na našem území. Blokovou pokutou vyřídili kolegové celkem 81 přestupků za 43.500 Kč a 26 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu.

PCD DBA nakladni autobus 2607202104
« z 6 »

Autor: kpt. Mgr. Jiří Tesař – koordinátor prevence KŘ Policie ČR
Zdroj a foto: Policie ČR

 
 
 • V příspěvkových organizacích kraje budou jezdit vozidla s plug-in hybridním pohonem…
 • Pardubice – Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou zakázku na pořízení šesti vozidel s plug-in hybridním pohonem. S pomocí evropské dotace chce tato nízkoemisní

   
   
 • Matoušková: Mapujeme veškeré zdravotnictví v kraji…
 • Pardubice – Pardubický kraj v čele s náměstkyní hejtmana Michaelou Matouškovou zahájil práce na Střednědobé koncepci zdravotnictví a Koncepci lůžek následné péče pro období

   
   
 • 25 kolegů z Pardubic darovalo společně plazmu, peníze poslali na charitu…
 • Pardubice – Přispět nemocnému chlapečkovi svého kolegy se rozhodla parta přátel z pardubické společnosti Edera. Každý ve firmě, kdo mohl, přišel

   
   
 • Strážníci pomáhali řidičům, i odstraňovat nebezpečí…
 • Pardubice – Udržovat město bezpečné je přímo práce našich strážníků. A nezahrnuje to jen stíhání zločinců a rychlých kol na

   
   
 • Do Hronovické míří další Nejúspěšnější sportovci Pardubicka…
 • Pardubice – Již za necelý týden budou odtajněna jména dalších držitelů titulu Nejúspěšnější sportovec Pardubicka. Veřejnost radnici zaslala celkem 62