Zámek plný knih se letos vydá Ke hvězdám!

Pardubice – Ke hvězdám!, to je podtitul 8. ročníku knižního veletrhu Zámek plný knih, který pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích. Festival nejen odborné literatury se koná v pátek 9. listopadu od 10 do 18 hodin v rytířských sálech Zámku Pardubice a nabídne spoustu knižních titulů regionálních nakladatelství a paměťových institucí.

Mezi tradiční vystavovatele a prodejce na Zámku plném knih patří jak nakladatelství, tak muzea, galerie, vysoké školy a další odborné instituce. Jak název napovídá, bude i doprovodný program hvězdný. „Součástí je beseda se opravdu hvězdným hostem Oldřichem Pelčákem, který kromě Vladimíra Remka jako jediný absolvoval výcvik pro let do vesmíru jako člen záložní posádky Sojuz 28. Prezentovat a křtít se budou knihy nejen s hvězdnou tematikou – namátkou Zvířecí kosmonauti Milana Halouska, Pernštejnské ženy Pavla Marka či publikace Orlíčky dolů! Východní Čechy v dokumentech z období vzniku republiky," zve návštěvníky organizátorka akce Renáta Tetřevová z Východočeského muzea.

Hvězdné exponáty i kosmos v achátech

Součástí veletrhu bude i malá výstava jedinečných astronomických exponátů zapůjčených Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové, starých tisků, rukopisů a publikací z majetku barona Artura Krause, doplněných o barevné makrofotografie achátů geologa Jiřího Šury souhrnně nazvané Kosmos v kameni. Artefakty budou vystavené v přilehlých prostorách rytířských sálů.

Program Zámku plného knih:

11:30 – Helena Rezková, Pavlína Špatenková: Nebylo jim souzeno žít, nakladatelství Regiona –  prezentace knihy (Mázhaus)
12:15 – vyhodnocení historické soutěže pro školy (Mázhaus)
13:00 – Petr Mücke, Renáta Růžičková, Jiří Vaněček: Orlíčky dolů! Východní Čechy v dokumentech z období vzniku republiky, Státní oblastní archiv v Zámrsku – křest knihy (Vojtěchův sál)
13:45 – Pavel Marek: Pernštejnské ženy, Nakladatelství Lidové noviny – prezentace knihy (Vojtěchův sál)
14:30 – Milan Hlavačka: Rodinné podnikání v moderní době, Historický ústav AV ČR – prezentace knihy (Mázhaus)
15:15 – Jiřina Jelínková a kol.: Stromy republiky. Příběhy památných stromů vysazených v Královéhradeckém kraji u příležitosti vzniku Československé republiky, Národní památkový ústav – křest knihy (Mázhaus)
16:00 – Pavel Fiala: Obloukem k vítězství, nakladatelství Lenka Gotthardová – prezentace
16:00 – Kamile Pecherová: Liverpoolský triumf Karla knížete Kinského, nakladatelství Lenka Gotthardová – křest knihy (Vojtěchův sál)
17:00 – Milan Halousek – Zvířecí kosmonauti (přednáškový sál)
18:00 – beseda s kosmonautem Oldřichem Pelčákem (přednáškový sál)
20:00 – pozorování hvězd – spolupráce s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové (věž)

Podrobný program včetně kompletního seznamu vystavovatelů je k dispozici na www.vcm.cz.