Zámek Bystré provoněly ukrajinské speciality

Svitavsko – Už deset dní je znovu plný zámek v Bystrém, který i po odchodu sociálních služeb zatím stále spravuje Centrum sociálních služeb Bystré, příspěvková organizace Pardubického kraje. Nyní je zde zajištěno ubytování pro více jak stovku obyvatel z Ukrajiny a provoz se pomalu usazuje. Pomohl Pardubický kraj, obětaví pracovníci Centra, město Bystré i nesčetní dobrovolníci a neziskové organizace.

„Základem bylo vybavit pokoje, které už byly dva roky téměř prázdné, základním nábytkem. Využili  jsme k tomu 107 postelí vyřazených z našich  nemocnic, které měly směřovat původně do ukrajinských zdravotnických zařízení, a postupně i nějaký další nábytek od dárců. Nyní je tu ubytováno  57 žen, 46 dětí a 3 muži. Snažíme se, aby se mohly spojit jednotlivé rodiny," říká radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Obyvatelé se postupně osamostatňují

Centrum služeb tu zaměstnalo koordinátora, který zajišťuje potřebné služby, personál, materiál a podobně. A není toho málo. „Zejména na začátku jsme příchozím po náročné cestě poskytli jídlo, ubytování a hygienické zázemí. Ženy se zajímaly i o možnosti vyprání prádla. Hned druhý den zjišťovaly možnosti práce a nástupu dětí do školy či školky. Teď už dostaly první dávku sociální pomoci, mohly si něco nakoupit a už si vaří samy. Na chodbách nám tu voní různé ukrajinské speciality z českých surovin. Maminky si rozdělily služby na uklízení i na chodbách a začaly chodit  na kurzy češtiny, které jsme tu svépomocí rozjeli," vypráví ředitel Domova Ivo Musil.

Ubytování je zde samozřejmě nouzové, tomu odpovídají společná sociální zařízení, čtyři společné kuchyňky, tři pračky a tři sušičky, které jedou skoro nepřetržitě.  Sponzoři pomáhají s vybavením kuchyněk nádobím a spotřebiči. Domov musel navýšit i Wi-Fi připojení, protože skoro všichni potřebují být v kontaktu se svými blízkými přes internet.

Děti nastupují do školy

„Velmi oceňujeme vstřícnost města Bystré, které se postará o 21 školou povinných dětí. Pro školkové děti asi vznikne adaptační skupina s rodilou mluvčí," popisuje situaci Pavel Šotola. Složitější to bude se zaměstnáním maminek, protože pracovní příležitosti jsou v blízkém okolí už dost zaplněné, přesto už několik z nich práci má.

Rozdělení-kuchyněk
« z 6 »

„Lepší to bude na začátku vegetační sezóny, kdy začnou různé zahradnické práce," podotýká Ivo Musil. Ten se spolu s jednou rodilou Ukrajinkou, která je v Česku delší dobu, ujal první výuky češtiny. I nyní ale potřebují  na zámku alespoň na menší úvazky několik tlumočnic, aby si uprchlíci mohli vyřídit vše potřebné, včetně třeba vyšetření u lékaře.

Případnou pomoc je dobré konzultovat

Velkou pomocí jsou pro uprchlíky potravinová banka, různí sponzoři, ale také konkrétní sbírky. „Rád bych všem upřímně poděkoval a vyřídil i vděčnost od našich obyvatelek, které si toho opravdu váží. Jmenovitě bych chtěl poděkovat dámskému klubu z Chrudimi, panu Vandasovi a restauraci Kolja z Litomyšle, pracovníkům Českého rozhlasu Pardubice, kteří vozí ovoce, společnosti Nedcon Bohemia, s.r.o. z Pardubic, a zejména paní Kamile Hánělové, za vybavení pro stravování. Internet zdarma poskytuje společnost Poda a.s. s podporou spol. MAJT s.r.o. – ENTER Polička. Každý den lidé ustaraně sledují nové zprávy, jsou díky internetu v kontaktu se svými rodinami a snaží se být alespoň chvilku spolu online. Velké poděkování posíláme paní Blance Utz z Poličky.  Vyzkoušeli jsme si, že je dobré si vždy konkrétně říct, co lidé u nás ubytovaní potřebují, abychom tady zbytečně nehromadili zásoby. Je tu teď dostatek kočárků i oblečení, ale v tuto chvíli bychom uvítali třeba prádlo pro děti a ženy  a sportovní boty pro děti do školy," dodává Ivo Musil.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková – oddělení komunikace / Pardubický kraj
Zdroj a foto:Pardubický kraj